Україна    English (EN)    Español    Polski (PL)

Instytut Ekonomii i Zarządzania

Konferencja podsumowująca "TYDZIEŃ POMOCY OSOBOM POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEM"

20160226

Dnia 26 lutego 2016 r. w Bibliotece PWSTE w Jarosławiu odbyła się konferencja podsumowująca „Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem", w ramach którego przeprowadzono interdyscyplinarne konsultacje psychologiczne, informacji prawnej oraz porad kuratorów, prawników, policjantów, pedagogów i pracowników socjalnych, jak też psychoterapeutów, psychoprofilaktyków i specjalistów ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Nasza Uczelnia po raz pierwszy dołączyła do organizowanych od 2000 roku przez Ministerstwo Sprawiedliwości, obchodów „Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem", którego celem było zwrócenie szczególnej uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych. Idea nawiązuje do obchodzonego w dniu 22 lutego Międzynarodowego Dnia Ofiar Przestępstw. Do 2010 r. Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw w Polsce był organizowany przy sądach, gdzie odbywały się dyżury, podczas których prawnicy udzielali porad prawnych.
Spotkanie ze studentami rozpoczął mgr Aleksander Zawadzki, Kurator Zawodowy w Sądzie Rejonowym w Jarosławiu, wykładowca naszej Uczelni i jednocześnie Kierownik oferowanych przez PWSTE, studiów podyplomowych z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Celem kształcenia jest nabycie lub podniesienie kompetencji osób zajmujących się wspomnianymi zagadnieniami. Pogłębienie wiedzy i umiejętności w zakresie aktualnych przepisów prawnych, metod pracy z osobami stosującymi przemoc, a także doznającymi przemocy w rodzinie. Absolwent uzyska umiejętności i wiedzę w zakresie identyfikacji zjawiska, udzielania porad i pomocy osobom dotkniętym przemocą. Studia obejmują również pracę warsztatową z osobami stosującymi przemoc oraz diagnozowanie i pomoc dziecku krzywdzonemu. Przeznaczone są dla osób chcących zdobyć, a także poszerzyć wiedzę i kompetencje z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Są skierowane między innymi do osób pracujących w ośrodkach wsparcia, interwencji kryzysowej, pracowników policji, pracowników socjalnych, kuratorów sądowych, pedagogów oraz psychologów.
Głównym celem sympozjum było przekazanie studentom informacji i wiedzy przez zaproszonych gości. Jako pierwszy głos zabrał asp. Robert Johnson, Zastępca Komendanta Komisariatu Policji w Radymnie, który omówił zadania Policji jako organu wykonawczego, wyróżniając siedem podstawowych kategorii przestępstw kryminalnych.
Kolejno wystąpiła Alicja Sajdak, psycholog ze Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Korytnikach. Prelegentka zwróciła uwagę uczestników spotkania na ideę przyświecającą osobom pracującym z pokrzywdzonymi w czterech tego typu ośrodkach funkcjonujących na Podkarpaciu, z zaakcentowaniem bezpłatnej oferty prezentowanego Ośrodka.
Panel wystąpień zamknął Patrycjusz Nowakowski, Prezes Stowarzyszenia Centrum Wsparcia i Profilaktyki w Korytnikach, które stanowi rozszerzenie działalności Ośrodka. Podejmując tematykę, przedstawił główne cele Stowarzyszenia, do których należy działanie na rzecz osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym, w szczególności młodzieży i osób niepełnosprawnych. Jak zaznaczył, aktywność ukierunkowana jest na profilaktykę i edukację społeczną, jak również realizację działań z zakresu oświaty, kultury, sportu i turystyki. Poprzez indywidualną i grupową pomoc psychologiczną, a także warsztaty, szkolenia oraz specjalistyczne programy i innowacyjne projekty – Stowarzyszenie przeciwdziała, wspiera, pomaga i uczy pomagać.

Przypomnijmy, że w dniach 22-27 lutego 2016 r. osoby pokrzywdzone przestępstwem mogły skorzystać z bezpłatnych konsultacji psychologicznych, informacji prawnej oraz porad kuratora, prawnika, policjanta, pedagoga i pracownika socjalnego zarówno w siedzibie Stowarzyszenia Centrum Wsparcia i Profilaktyki w Korytnikach, jak też filiach zorganizowanych w PWSTE w Jarosławiu, Urzędach Gmin w Przemyślu i Radymnie, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Łańcucie oraz Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Korytnikach. PWSTE w Jarosławiu pierwszy raz dołączyła do inicjatywy wspomagającej działania polegające na szeroko rozumianej pomocy ofiarom przestępstw.


 oprac. mgr Magdalena Bojarska,
Rzecznik Prasowy i Kierownik Działu Współpracy Międzynarodowej PWSTE w Jarosławiu

Certyfikaty

Certyfikaty - zestow logo Logo Certyfikaty TELC Logo Certyfikaty LCCI Logo Certyfikaty ECDL Logo Certyfikaty Cisco Logo Certyfikaty CAD
 
 
 
Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu, ul. Czarnieckiego 16, 37-500 Jarosław