Україна    English (EN)    Español    Polski (PL)

Sprawy absolwentów

Monitorowanie losów zawodowych Absolwentów PWSTE w Jarosławiu

Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o Szkolnictwie Wyższym (tj. z dnia 26 III 2012 r. Dz.U. z 2012 r. poz. 572 z późn. zm.) umożliwia uczelniom wyższym monitorowanie kariery zawodowej swoich Absolwentów w celu dostosowania programów kształcenia do potrzeb rynku pracy.
Zwracamy się z uprzejmą prośbą do wszystkich Studentów ostatniego roku studiów o wypełnienie deklaracji uczestnictwa w badaniu karier zawodowych Absolwentów PWSTE. Formularz można pobrać u koordynatora praktyk studenckich, bądź ze strony internetowej Uczelni. Studenci, którzy wyrażą zgodę na udział w badaniu otrzymają na adres e-mail do wypełnienia elektroniczną wersję ankiety w następujących terminach:
• do 9 miesięcy od ukończenia studiów
• 3 lata po ukończeniu studiów
Będziemy bardzo wdzięczni za zrozumienie ważności prowadzonego badania i wyrażenie zgody na wzięcie udziału.

Czytaj więcej: Monitorowanie losów zawodowych Absolwentów PWSTE w Jarosławiu

Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu

DSC 0224

W dniu 17 maja 2013 r. powołane zostało Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu. Spotkanie założycielskie rozpoczęło przyjęcie Statutu Stowarzyszenia.

Czytaj więcej: Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks....

Absolwenci PWSTE w Jarosławiu, czas na wspomnienia

W związku z organizowanym Jubileuszem 15-lecia powstania Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu, zwracamy się z uprzejmą prośbą do Absolwentów oraz byłych i obecnych Pracowników naszej Uczelni o nadsyłanie wspomnień, związanych zarówno z okresem studiów, jak i pracy w PWSZ/PWSTE.

Czytaj więcej: Absolwenci PWSTE w Jarosławiu, czas na wspomnienia

Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół PWSTE w Jarosławiu

Szanowni Państwo, Absolwenci i Przyjaciele Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu

W roku 2013 obchodzimy jubileusz powstania Jarosławskiej Alma Mater, która jako Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, powołana została w 1998 r. na podstawie ustawy z dnia 26 czerwca 1997 r. o wyższych szkołach zawodowych. Wraz z nowymi wyzwaniami Uczelnia w 2010 r. przyjęła nową nazwę obowiązującą do dnia dzisiejszego, jako Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza.

Czytaj więcej: Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół PWSTE w Jarosławiu

Certyfikaty

Certyfikaty - zestow logo Logo Certyfikaty TELC Logo Certyfikaty LCCI Logo Certyfikaty ECDL Logo Certyfikaty Cisco Logo Certyfikaty CAD
 
 
 
Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu, ul. Czarnieckiego 16, 37-500 Jarosław