Україна    English (EN)    Español    Polski (PL)

Samorząd studencki

Spotkanie JM Rektora z Prezydium Uczelnianego Samorządu Studenckiego

200 20151104

W środę, 4 listopada 2015 r. JM Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu, doc. dr Krzysztof Rejman spotkał się z Zarządem Samorządu Studenckiego. Po przeprowadzonych w dniu 15 października wyborach uzupełniających funkcję Przewodniczącej objęła Aneta Jendryka z pracy socjalnej, natomiast Sekretarzem została Paulina Stankiewicz, studentka turystyki i rekreacji.

Czytaj więcej: Spotkanie JM Rektora z Prezydium Uczelnianego Samorządu Studenckiego

Nowa Przewodnicząca i Sekretarz Uczelnianego Samorządu Studenckiego PWSTE w Jarosławiu

20151022 USS u Prorektora

W dniu 15 października 2015 r. przeprowadzone zostały wybory uzupełniające do Prezydium Uczelnianego Samorządu Studenckiego Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu na stanowiska: Przewodniczącego, Sekretarza oraz Skarbnika. Głosami studentów Przewodniczącą została Aneta Jendryka, natomiast funkcję Sekretarza objęła Paulina Stankiewicz.

Czytaj więcej: Nowa Przewodnicząca i Sekretarz Uczelnianego Samorządu Studenckiego PWSTE w Jarosławiu

Nowe Prezydium Uczelnianego Samorządu Studenckiego PWSTE w Jarosławiu

20141031 Samorzad

W dniu 29 października 2014 r. przeprowadzone zostały wybory do Prezydium Uczelnianego Samorządu Studenckiego Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu.

Czytaj więcej: Nowe Prezydium Uczelnianego Samorządu Studenckiego PWSTE w Jarosławiu

Studenci uzupełnili Prezydium Samorządu Studenckiego PWSTE w Jarosławiu!

Samorzd Studencki 2

W dniu 5 listopada 2013 r. o godzinie 13:00 w Auli Niebieskiej Biblioteki PWSTE w Jarosławiu odbyły się wybory uzupełniające do Prezydium Samorządu Studenckiego Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu. W głosowaniu tajnym do najważniejszego organu studenckiego Uczelni, głosami studentów Prezydium zostało uzupełnione o Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego oraz Sekretarza.

Czytaj więcej: Studenci uzupełnili Prezydium Samorządu Studenckiego PWSTE w Jarosławiu!

Prezydium Samorządu Studenckiego w odmienionym składzie u JM Rektora

foto-miniatura

20 marca 2013 r. po zakończonych wyborach uzupełniających i ogłoszeniu wyników - Prezydium Samorządu Studenckiego w odmienionym składzie złożyło wizytę JM Rektorowi Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu, prof. nadzw. drowi hab. Wacławowi Wierzbieńcowi.

 

Czytaj więcej: Prezydium Samorządu Studenckiego w odmienionym składzie u JM Rektora

Certyfikaty

Certyfikaty - zestow logo Logo Certyfikaty TELC Logo Certyfikaty LCCI Logo Certyfikaty ECDL Logo Certyfikaty Cisco Logo Certyfikaty CAD
 
 
 
Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu, ul. Czarnieckiego 16, 37-500 Jarosław