Україна    English (EN)    Español    Polski (PL)

Platforma aukcyjna dla firm

Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu informuje, że w Uczelni funkcjonuje Platforma Zakupowa za pośrednictwem której Uczelnia ogłaszać będzie informacje o aukcjach/licytacjach elektronicznych na różnego rodzaju dostawy, usługi (zakup sprzętu informatycznego, środków czystości, materiałów biurowych, materiałów promocyjnych, pomocy dydaktycznych itp.).

W celu wzięcia udziału w aukcjach/licytacjach elektronicznych i licytowania  należy zarejestrować się (jednorazowo) na Platformie Zakupowej zgodnie z zawartymi na niej instrukcjami:

Strona internetowa Platformy:  

http://ezamowienia.pwste.edu.pl  - zakładka: Regulacje i procedury procesu zakupowego

Po dokonaniu prawidłowej rejestracji zostaje ona zaakceptowana przez Administratora Platformy.

Przy każdej z ogłaszanych aukcji Wykonawca zobowiązany jest przesłać zgłoszenie udziału w danej aukcji wg wzoru załączonego na Platformie Zakupowej dostępnego przy ogłoszeniu o danej aukcji.

Ważna uwaga:

W aukcji może wziąć udział tylko i wyłącznie Wykonawca zarejestrowany (prawidłowo) na Platformie Zakupowej i zaproszony (powiadomienie w ramach Platformy Zakupowej) do udziału w danej aukcji.

W celu uzyskania pomocy technicznej prosimy o kontakt pod nr. telefonu: 16 624 96 30.

Certyfikaty

Certyfikaty - zestow logo Logo Certyfikaty TELC Logo Certyfikaty LCCI Logo Certyfikaty ECDL Logo Certyfikaty Cisco Logo Certyfikaty CAD
 
 
 
Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu, ul. Czarnieckiego 16, 37-500 Jarosław