Україна    English (EN)    Español    Polski (PL)

Akademickie Biuro Karier

Akademickie Biuro Karier
ul. Czarnieckiego 16, 37-500 Jarosław
Budynek Rektoratu, pokój nr 4
tel. 16 624 40 67
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Spotkanie ze studentami pochodzącymi z Ukrainy

10 marca odbyło się spotkanie Władz PWSTE ze studentami pochodzącymi z Ukrainy. Tematem przewodnim wydarzenia było przekazanie informacji o profilach praktycznych oraz zasadach ubezpieczenia studentów, jak również prawo pracy dla cudzoziemców w Polsce.

Czytaj więcej: Spotkanie ze studentami pochodzącymi z Ukrainy

„Rozumieć i być rozumianym – skuteczne metody komunikacji międzyludzkiej”

 Studenci pedagogiki  i zarządzania, pracy socjalnej, filologii angielskiej oraz finansów i rachunkowości uczestniczyli w warsztatach „Rozumieć i być rozumianym – skuteczne metody komunikacji międzyludzkiej”, które odbyły się 9 marca.

Czytaj więcej: „Rozumieć i być rozumianym – skuteczne metody komunikacji międzyludzkiej”

Dokumenty aplikacyjne - krok po kroku

20160301

Studenci zarządzania, finansów i rachunkowości oraz pedagogika i filologii angielskiej wzięli udział w zorganizowanych dnia 1 marca 2016 r. warsztatach ukierunkowanych na przygotowanie do efektywnego funkcjonowania na rynku pracy. W ramach współpracy uczelnianego Akademickiego Biura Karier z Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Przemyślu Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie uczestnicy wysłuchali prelekcji doradców zawodowych.

Czytaj więcej: Dokumenty aplikacyjne - krok po kroku

Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy z udziałem studentów PWSTE w Jarosławiu

20160126

Studenci pedagogiki oraz zarządzania i pracy socjalnej uczestniczyli w zorganizowanych dnia 26 stycznia 2016 r. warsztatach aktywnego poszukiwania pracy. Spotkanie odbyło się dzięki współpracy Akademickiego Biura Karier funkcjonującego w naszej Uczelni oraz Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Przemyślu Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie.

Czytaj więcej: Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy z udziałem studentów PWSTE w Jarosławiu

Warsztaty Akademickiego Biura Karier "Efektywna komunikacja"

20160111

„Efektywna komunikacja" stanowiła treść warsztatów zorganizowanych w ramach funkcjonującego w PWSTE w Jarosławiu Akademickiego Biura Karier, którego koordynacją zajmuje się dr inż. Piotr Maziarz. Spotkanie w dniu 11 stycznia 2016 r. adresowane do studentek II roku kosmetologii przeprowadziła Teresa Fedyk-Kida, doradca zawodowy - psycholog z Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Przemyślu.

Czytaj więcej: Warsztaty Akademickiego Biura Karier "Efektywna komunikacja"

Warsztaty Akademickiego Biura Karier "Zanim podejmiesz pracę"

20151217 ABK

W dniu 17 grudnia 2015 r. studenci naszej Uczelni uczestniczyli w warsztatach skierowanych do osób wkraczających w etap aktywności zawodowej zatytułowanych „Zanim podejmiesz pracę", które przeprowadziła Honorata Król, doradca zawodowy Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Przemyślu.

Czytaj więcej: Warsztaty Akademickiego Biura Karier "Zanim podejmiesz pracę"

Warsztaty w ramach Akademickiego Biura Karier „Metody i techniki kontroli stresu”

20151216 ABK

Z inicjatywy dr. inż. Piotra Maziarza z Akademickiego Biura Karier naszej Uczelni w dniu 16 grudnia 2015 r. zorganizowano warsztaty zatytułowane „Metody i techniki kontroli stresu" przeprowadzone przez Teresę Fedyk-Kidę, doradcę zawodowego - psychologa z Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Przemyślu, których adresatami byli studenci pedagogiki I i II stopnia, filologii angielskiej, pracy socjalnej, turystyki i rekreacji oraz finansów i rachunkowości.

Czytaj więcej: Warsztaty w ramach Akademickiego Biura Karier „Metody i techniki kontroli stresu”

Zastosowanie produktów marki Karaja

20151214 ABK

W dniu 14 grudnia br. z inicjatywy dra inż. Piotra Maziarza prowadzącego Akademickie Biuro Karier w PWSTE w Jarosławiu studentki I roku kosmetologii spotkały się z Alicją Gajewską, która kolejny już raz przeprowadziła warsztaty z technik wykonywania makijażu z wykorzystaniem produktów marki Karaja.

Czytaj więcej: Zastosowanie produktów marki Karaja

Warsztaty w ramach Akademickiego Biura Karier "ABC przedsiębiorczości"

20151203 ABK

Wykonując zadania Akademickiego Biura Karier funkcjonującego w PWSTE w Jarosławiu pod kierownictwem dra inż. Piotra Maziarza w dniu 3 grudnia 2015 r. przeprowadzone zostały warsztaty zatytułowane „ABC przedsiębiorczości". Ze studentami spotkali się Teresa Fedyk-Kida i Marek Wota, doradcy zawodowi z Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Przemyślu.

Czytaj więcej: Warsztaty w ramach Akademickiego Biura Karier "ABC przedsiębiorczości"

Warsztaty z przedłużania rzęs metodą 1:1, dip lashes

20151123

Realizując zadania Akademickiego Biura Karier PWSTE w Jarosławiu w dniu 23 listopada 2015 r. na zaproszenie dr. inż. Piotra Maziarza odpowiedziały Aleksandra Starewicz i Agnieszka Żywuda z Centrum Szkoleń i Doskonalenia Zawodowego w Warszawie. Trenerki przeprowadziły warsztaty dla studentek kosmetologii prowadzonej przez Instytut Ochrony Zdrowia, reprezentowany podczas spotkania przez mgr Elżbietę Sadlik.

Czytaj więcej: Warsztaty z przedłużania rzęs metodą 1:1, dip lashes

Warsztaty studentek kosmetologii z zastosowania produktów marki Karaja

20151116

W dniu 16 listopada 2015 r. na zaproszenie dr. inż. Piotra Maziarza prowadzącego Akademickie Biuro Karier w PWSTE w Jarosławiu odpowiedziała Alicja Gajewska, która podczas warsztatów z technik wykonywania makijażu zaprezentowała studentkom kosmetologii produkty marki Karaja. Na zakończenie spotkania z udziałem reprezentującej Instytut Ochrony Zdrowia, mgr Elżbiety Sadlik, uczestniczki uzyskały certyfikaty potwierdzające nabyte umiejętności.

Czytaj więcej: Warsztaty studentek kosmetologii z zastosowania produktów marki Karaja

Studenci pielęgniarstwa szkolą pracowników Mondelez Polska Production Sp. z o.o.

20151013

W dniu 13 października 2015 r. w ramach działalności Akademickiego Biura Karier kierowanego w naszej Uczelni przez dr. inż. Piotra Maziarza zorganizowane zostało szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy dla pracowników firmy Mondelez Polska Production Sp. z o.o. Spotkanie przeprowadzili studenci pielęgniarstwa, jednego z trzech kierunków oferowanych przez Instytut Ochrony Zdrowia.

Czytaj więcej: Studenci pielęgniarstwa szkolą pracowników Mondelez Polska Production Sp. z o.o.

Kreatywność jako metoda rozwiązywania problemów

20150528 ABK

Warsztaty poświęcone kreatywności jako metody rozwiązywania problemów poświęcone zostało spotkanie studentów zarządzania, europeistyki i pedagogiki z Teresą Fedyk-Kidą, doradcą zawodowym - psychologiem z Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Przemyślu, która odpowiedziała na zaproszenie dr. inż. Piotra Maziarza z Akademickiego Biura Karier PWSTE w Jarosławiu w dniu 28 maja 2015 r.

Czytaj więcej: Kreatywność jako metoda rozwiązywania problemów

Bezpieczna praca z EURES

20150527

W dniu 27 maja 2015 r. studenci naszej Uczelni uczestniczyli w spotkaniu zatytułowanym „Bezpieczna praca z EURES" zorganizowanym przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie Oddział Zamiejscowy w Przemyślu wspólnie z Akademickim Biurem Karier, którym z ramienia PWSTE w Jarosławiu zajmuje się dr inż. Piotr Maziarz.

Czytaj więcej: Bezpieczna praca z EURES

Podpisanie umowy pomiędzy PWSTE w Jarosławiu i Polską Giełdą Pracy Sp. z o.o.

20150525 podpisanie umowy z POLSKA GIEDA PRACY Sp. z o.o

W dniu 25 maja 2015 r. zawarta została umowa o bilateralnej współpracy pomiędzy PWSTE w Jarosławiu, reprezentowaną przez JM Rektora, prof. nadzw. dr. hab. Wacława Wierzbieńca i POLSKĄ GIEŁDĄ PRACY Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, w imieniu której gościliśmy Bogusława Drozda, Prezesa Zarządu.

Czytaj więcej: Podpisanie umowy pomiędzy PWSTE w Jarosławiu i Polską Giełdą Pracy Sp. z o.o.

Druga edycja warsztatów z metod i technik kontroli stresu

20150521 ABK

Podczas drugiej edycji warsztatów przeprowadzonych przez Teresę Fedyk-Kidę, doradcę zawodowego i psychologa z Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Przemyślu, które miały miejsce w dniu 21 maja 2015 r. kontynuowano omawianie metod i technik kontroli stresu. Zapoczątkowane 12 maja br. spotkanie zorganizowało Akademickie Biuro Karier działające w PWSTE w Jarosławiu, którego prace koordynuje dr inż. Piotr Maziarz.

Czytaj więcej: Druga edycja warsztatów z metod i technik kontroli stresu

Warsztaty w ramach Akademickiego Biura Karier "Sprawne zarządzanie czasem"

20150519

W dniu 19 maja 2015 r. studenci finansów i rachunkowości, zarządzania oraz gospodarki przestrzennej, bezpieczeństwa wewnętrznego i informatyki uczestniczyli w warsztatach zorganizowanych w ramach Akademickiego Biura Karier funkcjonującego w PWSTE w Jarosławiu pod nadzorem dr. inż. Piotra Maziarza.

Czytaj więcej: Warsztaty w ramach Akademickiego Biura Karier "Sprawne zarządzanie czasem"

Podpisano porozumienie pomiędzy PWSTE w Jarosławiu i Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie

20150511 WUP

W dniu 11 maja 2015 r. podpisane zostało porozumienie pomiędzy PWSTE w Jarosławiu reprezentowaną przez JM Rektora, prof. nadzw. dr. hab. Wacława Wierzbieńca i Wojewódzkim Urzędem Pracy z siedzibą w Rzeszowie. Tomasza Czopa, Dyrektora WUP reprezentował Maciej Karasiński, Wicedyrektor ds. Europejskiego Funduszu Społecznego.

Czytaj więcej: Podpisano porozumienie pomiędzy PWSTE w Jarosławiu i Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie

ROZUMIEĆ I BYĆ ROZUMIANYM - SKUTECZNE METODY KOMUNIKACJI MIĘDZYLUDZKIEJ

20150428 ABK

W dniu 28 kwietnia 2015 r. pod hasłem „Rozumieć i być rozumianym – skuteczne metody komunikacji międzyludzkiej" odbyły się kolejne warsztaty zorganizowane w oparciu o Akademickie Biuro Karier funkcjonujące w PWSTE w Jarosławiu pod kierownictwem dr. inż. Piotra Maziarza.

Czytaj więcej: ROZUMIEĆ I BYĆ ROZUMIANYM - SKUTECZNE METODY KOMUNIKACJI MIĘDZYLUDZKIEJ

Prelekcja przedstawiciela Centrum Odszkodowań DRB

20150421 DRB

W dniu 21 kwietnia 2015 r. w związku z funkcjonującym w naszej Uczelni – Akademickim Biurem Karier, którego działalność koordynuje dr inż. Piotr Maziarz odbyło się kolejne spotkanie warsztatowe, tym razem studentów II roku kierunku zarządzanie z przedstawicielami DRB Centrum Odszkodowań z siedzibą w Legnicy, jednej z największych i najdynamiczniej działających firm na rynku odszkodowań.

Czytaj więcej: Prelekcja przedstawiciela Centrum Odszkodowań DRB

Warsztaty "Dokumenty aplikacyjne – krok po kroku"

20150421

W dniu 21 kwietnia 2015 r. za sprawą funkcjonującego w PWSTE w Jarosławiu Akademickiego Biura Karier studenci finansów i rachunkowości, bezpieczeństwa wewnętrznego oraz turystyki i rekreacji, a także budownictwa uczestniczyli w kolejnych warsztatach ukrytych tym razem pod hasłem „Dokumenty aplikacyjne – krok po kroku".

Czytaj więcej: Warsztaty "Dokumenty aplikacyjne – krok po kroku"

Kreatywność jako metoda rozwiązywania problemów

20150415

Treścią kolejnych warsztatów zorganizowanych z inicjatywy dr. inż. Piotra Maziarza odpowiedzialnego za Akademickie Biuro Karier PWSTE w Jarosławiu w dniu 15 kwietnia 2015 r. była „Kreatywność jako metoda rozwiązywania problemów". Spotkanie przeprowadziła Teresa Fedyk-Kida, doradca zawodowy - psycholog z Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Przemyślu.

Czytaj więcej: Kreatywność jako metoda rozwiązywania problemów

Prelekcja przedstawiciela Centrum Odszkodowań DRB z siedzibą w Legnicy

20150408 ABK

W dniu 8 kwietnia 2015 r. z inicjatywy dr. inż. Piotra Maziarza w ramach prowadzonego w PWSTE w Jarosławiu Akademickiego Biura Karier zorganizowano spotkanie z przedstawicielami DRB Centrum Odszkodowań z siedzibą w Legnicy, jednej z największych i najdynamiczniej działających firm na rynku odszkodowań.

Czytaj więcej: Prelekcja przedstawiciela Centrum Odszkodowań DRB z siedzibą w Legnicy

Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy

20150326 ABK

W dniu 26 marca 2015 r. z inicjatywy dr. inż. Piotra Maziarza w ramach działalności Akademickiego Biura Karier zorganizowano „Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy", które przeprowadziła Anna Bronkowska, doradca zawodowy Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Przemyślu Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie.

Czytaj więcej: Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy

Metody i techniki kontroli stresu

20150312 ABK

Z inicjatywy dr. inż. Piotra Maziarza z Akademickiego Biura Karier naszej Uczelni w dniu 12 marca 2015 r. zorganizowano warsztaty zatytułowane „Metody i techniki kontroli stresu" przeprowadzone przez Teresę Fedyk-Kidę, doradcę zawodowego - psychologa z Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Przemyślu, których adresatami byli studenci pedagogiki, informatyki oraz finansów i rachunkowości.

Czytaj więcej: Metody i techniki kontroli stresu

Spotkanie studentów pielęgniarstwa z przedstawicielami niemieckiej firmy BETA aktiv GbR

20141209 11 ABK

W dniach 9 i 11 grudnia 2014 r. za sprawą funkcjonującego w PWSTE w Jarosławiu Akademickiego Biura Karier zostały przeprowadzone dwa spotkania studentów ostatnich lat pielęgniarstwa z przedstawicielkami niemieckiej firmy BETA aktiv GbR. Inicjatorem warsztatów z ramienia Uczelni był dr inż. Piotr Maziarz, przy współpracy mgr Anny Bilińskiej z Instytutu Ochrony Zdrowia.

Czytaj więcej: Spotkanie studentów pielęgniarstwa z przedstawicielami niemieckiej firmy BETA aktiv GbR

Psychospołeczne umiejętności osobiste

20140529 ABK

W dniu 29 maja 2014 r. w ramach działalności Akademickiego Biura Karier z inicjatywy dr. inż. Piotra Maziarza zorganizowano warsztaty dotyczące psychospołecznych umiejętności osobistych. Ze studentami bezpieczeństwa wewnętrznego, finansów i rachunkowości, pedagogiki oraz turystyki i rekreacji, pielęgniarstwa, a także gospodarki przestrzennej spotkała się Joanna Mróz.

Czytaj więcej: Psychospołeczne umiejętności osobiste

Warsztaty z podstaw Public Relations

20140515 ABK

"Podstawy Public Relations", pod tym hasłem odbyły się warsztaty zorganizowane z inicjatywy dra inż. Piotra Maziarza w ramach działalności Akademickiego Biura Karier PWSTE w Jarosławiu. Uczestnikami spotkania byli studenci zarządzania, finansów i rachunkowości oraz turystyki i rekreacji, bezpieczeństwa wewnętrznego, a także pielęgniarstwa.

Czytaj więcej: Warsztaty z podstaw Public Relations

Piramida sukcesu zawodowego – czyli wszystko o skutecznym poszukiwaniu zatrudnienia

20140429 ABK piramida

W dniu 29 kwietnia 2014 r. w ramach działalności Akademickiego Biura Karier PWSTE w Jarosławiu z inicjatywy dra inż. Piotra Maziarza zorganizowano warsztaty poświęcone piramidzie sukcesu zawodowego w kontekście skutecznego poszukiwania zatrudnienia.

Czytaj więcej: Piramida sukcesu zawodowego – czyli wszystko o skutecznym poszukiwaniu zatrudnienia

Warsztaty z radzenia sobie ze stresem

20140408 WARSZTAT RADZENIA SOBIE ZE STRESEM ABK

W dniu 8 kwietnia 2014 r. z inicjatywy dra inż. Piotra Maziarza w ramach działalności Akademickiego Biura Karier PWSTE w Jarosławiu odbyły się warsztaty radzenia sobie ze stresem - o tym, jak zarządzać swoimi emocjami. Uczestnikami ośmiogodzinnego spotkania z prowadzącą trening Joanną Mróz byli studenci z Instytutów Ekonomii i Zarządzania, Stosunków Międzynarodowych oraz Ochrony Zdrowia.

Czytaj więcej: Warsztaty z radzenia sobie ze stresem

Zmiany klimatyczne wyzwaniem cywilizacyjnym

20140327 ABK Niemcy

W dniu 27 marca 2014 r. w ramach działalności Akademickiego Biura Karier, goście z Niemiec przeprowadzili warsztaty obejmujące zagadnienia od edukacji o środowisku naturalnym do kształcenia na rzecz zrównoważonego rozwoju. Delegacja spotkała się z JM Rektorem PWSTE w Jarosławiu, prof. nadzw. dr. hab. Wacławem Wierzbieńcem. Wizytę w naszej Uczelni rozpoczęło powitanie przez Prorektora ds. Studenckich, doc. dr. Krzysztofa Rejmana.

Czytaj więcej: Zmiany klimatyczne wyzwaniem cywilizacyjnym

Spotkanie z przedstawicielami Avivy Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie S.A.

20140325 ABK

W dniu 25 marca 2014 r. w ramach funkcjonującego w PWSTE w Jarosławiu Akademickiego Biura Karier zostało przeprowadzone spotkanie studentów II stopnia studiów magisterskich z przedstawicielami rzeszowskiego oddziału Avivy Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie S.A. Inicjatorem warsztatów z ramienia PWSTE w Jarosławiu był dr inż. Piotr Maziarz.

Czytaj więcej: Spotkanie z przedstawicielami Avivy Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie S.A.

Warsztaty dla studentów poświęcone tematyce treningu komunikacji interpersonalnej

obraz 005

W dniu 19 marca 2014 r. z inicjatywy dra Piotra Maziarza w ramach działalności Akademickiego Biura Karier PWSTE w Jarosławiu odbył się pierwszy zamknięty warsztat dla studentów poświęcony tematyce treningu komunikacji interpersonalnej.

Czytaj więcej: Warsztaty dla studentów poświęcone tematyce treningu komunikacji interpersonalnej

Kolejna edycja warsztatów zamkniętych dla studentów

Akademickie Biuro Karier PWSTE w Jarosławiu zaprasza studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych wszystkich kierunków na drugą edycję zamkniętych warsztatów.

Czytaj więcej: Kolejna edycja warsztatów zamkniętych dla studentów

Spotkanie z Dyrektor Sprzedaży Mary Kay Cosmetics

dsc 0006

W dniu 20 listopada 2013 r. w ramach funkcjonującego w PWSTE w Jarosławiu Akademickiego Biura Karier zostało przeprowadzone spotkanie studentek III roku kosmetologii z Panią Anetą Małek-Grąz, Niezależną Dyrektor Sprzedaży Mary Kay Cosmetics. Podczas prezentacji kosmetyków połączonej z ofertą zatrudnienia obecne były także mgr Elżbieta Sadlik i mgr Barbara Bajger z Instytutu Ochrony Zdrowia PWSTE w Jarosławiu.

 

Czytaj więcej: Spotkanie z Dyrektor Sprzedaży Mary Kay Cosmetics

Spotkanie z przedstawicielami firmy Job Connectors w dniu 9 maja 2013 r.

dsc 0296

W dniu 9 maja 2013 r. z inicjatywy dra Piotra Maziarza w ramach aktywności dynamicznie działającego w PWSTE w Jarosławiu - Akademickiego Biura Karier zostało przeprowadzone spotkanie organizacyjne dla studentów III roku Instytutu Ochrony Zdrowia z przedstawicielami firmy Job Connectors z Wrocławia, którą reprezentował Pan Grzegorz Cioroch.

 

Czytaj więcej: Spotkanie z przedstawicielami firmy Job Connectors w dniu 9 maja 2013 r.

Spotkanie z przedstawicielem firmy FM GROUP w PWSTE

 

dsc 0411

W dniu 7 maja 2013 r. w ramach Akademickiego Biura Karier, funkcjonującego w PWSTE w Jarosławiu zostało zorganizowane spotkanie studentów z Panem Pawłem Goliszem, przedsiębiorcą reprezentującym firmę FM GROUP. Poruszono problematykę wejścia młodych ludzi na ścieżkę kariery zawodowej i tworzenia nowych miejsc pracy, które w obecnym czasie niewątpliwie stanowią skomplikowany proces.

 

Czytaj więcej: Spotkanie z przedstawicielem firmy FM GROUP w PWSTE

Warsztaty i szkolenia - galeria zdjęć

W galerii:

 • Szkolenia Akademickiego Biura KarierIntensywny trening asertywności
 • Warsztat z podstaw public relations
 • Warsztat liderskich umiejętności społecznych
 • Skuteczne podejmowanie decyzji
 • Piramida sukcesu zawodowego
 • Warsztaty radzenia sobie ze stresem
 • Warsztat autoprezentacji i wystąpień publicznych
 • Podstawy public relations

Czytaj więcej: Warsztaty i szkolenia - galeria zdjęć

Poszukiwanie pracy - polecane strony www

Portale pracy

ikona linkjober.pl

ikona linkpracuj.pl

ikona linkpraca.pl

ikona linkpraca.money.pl

ikona linkjobrapido.pl

ikona linkkariera.pl

ikona linkhrk.pl

ikona linkkariera.com.pl

ikona linkportalpracy.pl

ikona linkabsolwenci.info

ikona linkpracawue.pl

ikona linkgoldenline.pl

ikona linkastroman.com.pl

ikona linkpupszczecin.pl

ikona linkcareerjet.pl

 ikona linkportal-medica.pl                    ikona linkjober.pl                                        ikona linkamundio.pl

 ikona linkpracazagranicaodzaraz.pl

 ikona linkpraca.money.pl

 ikona linkwww.pracabiurowa.com

Oferty pracy z różnych branż

Serwis nowoczesnych urzędników publiczni.pl ikona link
Praca dla opiekunek piastunka.pl ikona link
Praca dla specjalistów IT informatycy.info ikona link
pl.capgemini.com ikona link
Portal pracy dla specjalistów językowych linguajob.pl ikona link
Portal pracy dla specjalistów jobtech.pl ikona link
Portale pracy dla inżynierów bdi.com.pl ikona link
architekci.pl ikona link
biotechnologia.pl ikona link
inzynierbudownictwa.pl ikona link
Portal pracy w rolnictwie agropraca.pl ikona link

Oferty praktyk i staży

ikona linkportalpraktyk.pl

ikona linkplacement-uk.com (ang.)

ikona linkPolska strona AIESEC

ikona linkpraktyki.eurostudent.pl

Oferty wolontariatu

ikona linkwolontariat.org.pl

ikona linkngo.pl

ikona linkFundacja Schumana

Wzory CV i  listów motywacyjnych

ikona linkpracanowo.pl

ikona linkcv.pomysl.com

Jak dobrze przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej?

ikona linkinterviewme.pl - Pobierz darmowy e-book i sprawdź, o co na pewno zapyta Cię rekruter!

ikona linkinterviewme.pl - Jak napisać CV, które zapewni Ci pracę?

ikona linkinterviewme.pl - List motywacyjny po angielsku. Kompendium wiedzy

ikona linkinterviewme.pl - Pierwsze CV studenta bez doświadczenia - 8 rad jak napisać

Zagadnienia związane z prawem pracy

ikona linkGazeta Prawna

ikona linkMinisterstwo Pracy i Polityki Społecznej

ikona linkPaństwowa Inspekcja Pracy

ikona linkSerwis prawa pracy

Zadania Akademickiego Biura Karier

Akademickie Biuro Karier Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej w Jarosławiu powstało w roku akademickim 2009/2010. Celem ABK PWSTE jest udzielanie studentom i absolwentom wszechstronnej pomocy w zakresie wchodzenia na rynek pracy oraz aktywnego i świadomoego poruszania się po nim tak, aby w jak najkrótszym czasie znaleźli odpowiednie zatrudnienie. Nasza działalność skierowana jest do studentów i absolwentów PWSTE w Jarosławiu:

 • prowadzenie doradztwa zawodowego,
 • dostarczanie informacji o rynku pracy, o potencjalnych pracodawcach zatrudniających absolwentów,
 • dostarczanie informacji o warsztatach, kursach i szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe studentów,
 • zbieranie ofert pracy,
 • dostarczanie informacji o stażach i praktykach zawodowych,
 • nawiązywanie i utrzymywanie kontaktu z pracodawcami,
 • dostarczanie informacji jak rozpocząć własną działalność gospodarczą,
 • promowanie idei Biur Karier

Poradnik

Jak napisać cv

cv miniaturaRekrutacja to zazwyczaj wielka niewiadoma. Czasem jest szybka i polega na analizie dokumentów aplikacyjnych i bezpośrednim spotkaniu pracodawcy z kandydatami, czasem trwa długo i wymaga wiele wysiłku od obu stron. Jedno natomiast jest pewne - rekrutacja to próba sił i wielkie wyzwanie dla każdego.

CV powinno być przejrzyste i proste

 • objętość życiorysu nie powinna przekraczać dwóch stron formatu A4, a w przypadku absolwentów - jednej strony A4

Podawaj konkretne informacje

 • informacje odnośnie wykształcenia, doświadczenia zawodowego, kursów, osiągnięć podaj w odwrotnym porządku chronologicznym, zaczynając od tego co miało miejsce ostatnio

Zrezygnuj z wszelkiego rodzaju ozdobników, tabel i innych ekstrawagancji

 • nie manipuluj informacjami zawartymi w życiorysie - cała prawda i tak wyjdzie na jaw podczas bezpośredniego spotkania,
 • jeżeli jesteś świeżo upieczonym absolwentem i nie masz doświadczenia zawodowego, wspomnij o swoich osiągnięciach z czasu studiów np.: odbytych praktykach czy stażach wakacyjnych, wolontariacie, kursach, wymianach studenckich czy wyjazdach za granicę do pracy,
 • jeżeli kończysz studia, zamieść informacje o temacie pracy dyplomowej (tym bardziej jeżeli ma ona związek ze stanowiskiem, na które się aplikuje),
 • w opisie doświadczenia zawodowego nie ograniczaj się do podania nazwy firmy i stanowiska, warto też wspomnieć o pełnionych obowiązkach,
 • pamiętaj o dołączeniu klauzuli o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych na końcu CV: „Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych(Dz. U. Nr 133 poz. 883)."
 • należy pamiętać, że zeskanowany podpis pod zgodą na przetwarzanie danych osobowych nie ma mocy prawnej - taką moc posiada jedynie podpis odręczny
 • pamiętaj by poznać nazwę swojego adresata (nazwę firmy), jeżeli nie ma jej w ogłoszeniu
 • zwróć uwagę na detale czyli: nr referencyjny, ewentualne dopiski na kopercie (lub w temacie e-maila), termin nadsyłania aplikacji itp.
 • nie pakuj dodatkowych dokumentów (w tym świadectwa dojrzałości, itp.) do koperty jeżeli zaznaczono, że należy przesłać tylko CV i list motywacyjny
 • wysyłaj życiorys tylko i wyłącznie (albo w pierwszej kolejności) w języku w jakim opublikowano ogłoszenie o pracy, mimo, że wymaga się w nim posługiwania się innymi językami

Czcionka nie powinna być ani za mała ani za duża

 • używaj standardowej czcionki (Times New Roman, Verdana Arial itp.)
 • zdjęcie: zeskanuj swoje oficjalne zdjęcie, takie, na którym wyglądasz elegancko i profesjonalnie, np. z dyplomu,
 • nie używaj skrótów - nie zawsze są one czytelne dla osób niezwiązanych z daną dziedziną, pisz prostym językiem

Jeżeli dokumenty aplikacyjne wysyłasz e-mailem

 • w temacie wiadomości napisz nr referencyjny i nazwę stanowiska,
 • w oddzielnych plikach załącz swoje CV i list motywacyjny,
 • nazwa pliku powinna zawierać Twoje nazwisko np. kowalski CV.doc
 • poszczególne pliki nie powinny przekraczać 100 KB
 • w treści e-maila napisz, że jesteś zainteresowany ofertą i w załączniku przesyłasz swoje dokumenty
 • sprawdź przed wysłaniem e-maila, czy załączyłeś dokumenty

Jak napisać list motywacyjny

lm 200Podstawowe cele listu motywacyjnego

 • Rozbudowa tych elementów życiorysu (CV), które są dla pracodawcy najbardziej istotne w kontekście oferowanego stanowiska pracy.
 • Przekonanie pracodawcy, że zatrudniając kandydata firma pozyska odpowiedniego na dane stanowisko pracownika.

Konstrukcja i zasady przygotowania listu motywacyjnego

 • List motywacyjny jest uzupełnieniem CV, z podkreśleniem tych kwalifikacji i umiejętności, które zawarte są w ofercie lub mogą zainteresować pracodawcę z uwagi na profil/branżę danej firmy.
 • List motywacyjny pisze się w pierwszej osobie, całość powinna się zmieścić na stronie A4
 • List motywacyjny powinien charakteryzować się jasnym i klarownym językiem.
 • Jeżeli oferta napisane jest w języku obcym to w takim samym języku należy przygotować dokumenty aplikacyjne.
 • W liście motywacyjnym nie używamy skrótów, nie zawsze są one czytelne dla osób z innym wykształceniem.
 • Na początku listu taktowne jest powołanie się na źródło informacji o ofercie pracy.
 • W treści i opisie posiadanych kompetencji należy przekazać przede wszystkim tylko te informacje o kwalifikacjach, umiejętnościach i predyspozycjach, które są zbieżne z oczekiwaniami i wymaganiami pracodawcy.
 • Nie należy używać nieprecyzyjnych określeń typu „kiedyś", „jakiś".
 • Najistotniejsze treści należy zaakcentować (np. podkreślić). Pracodawca czytając kolejny list może przeoczyć istotna informację.
 • Na zakończenie listu należy poprosić o zaproszenie i wyznaczenie terminu rozmowy kwalifikacyjnej.
 • Na koniec listu należy złożyć własnoręczny podpis.

Najczęściej popełniane błędy

 • Nie wolno kopiować, powielać listu motywacyjnego od innej osoby, może to spowodować w przypadku rozpoznania braku własnej inwencji i indywidualnego podejścia do pracodawcy.
 • Chybiona argumentacja w uzasadnieniu gotowości podjęcia pracy w danej firmie, w tym nadużywanie zwrotu: Chciałbym się rozwijać;
 • Brak pełnej nazwy adresu pracodawcy.
 • Niedostosowanie do specyfiki konkretnej firmy, stanowiska i wymagań zawartych w ofercie.
 • Błędy w nazwach, błędy literowe.
 • Brak spójności z CV.
 • Mało przejrzysta forma graficzna.
 • Zbytnia skromność w opisywaniu swojej kandydatury lub przesadzony opis zalet nie popartych faktami.

Jak przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej

Do spotkania z potencjalnym pracodawcą należy się przygotować, nie można iść na nie „z marszu".

Przygotowanie świadczy o Twoim zaangażowaniu i profesjonalnym podejściu. Wygospodaruj trochę wolnego czasu, aby zastanowić się nad poniższymi kwestiami:

 • Jakie sukcesy odniosłaś w poprzednich miejscach pracy, podczas studiów, w szkole?
 • Jakie są twoje mocne i słabe strony?
 • Jakie czynności najbardziej lubisz wykonywać?
 • Z jakimi ludźmi lubisz pracować oraz czy lubisz pracować w grupie czy wolisz indywidualnie?

Powyższe pytania mogą zostać zadane podczas rozmowy. Dobrze jest się nad nimi zastanowić również dlatego, aby mieć świadomość, czego oczekujesz od pracodawcy i od siebie.

Ty również powinnaś zastanowić się nad pytaniami, które chciałabyś zadać pracodawcy. Pomyśl, czego chciałabyś się dowiedzieć o pracy i warunkach pracy.

Przed rozmową dowiedz się, jakie certyfikaty i dyplomy powinnaś zabrać, by potwierdzić swoje wykształcenie i kwalifikacje. Weź również dokumenty aplikacyjne (CV i list motywacyjny) nawet, jeśli jedna kopia jest już u pracodawcy. Zdarza się, że pracodawca jest na tyle zabiegany, że może zapomnieć wydrukować Twoje podanie przed rozmową. Nie mając Twojego CV przed oczami, nie wie, z kim rozmawia. Dokumenty aplikacyjne mogą się również przydać, gdy w danej chwili nie ma wolnego wakatu dla Ciebie, ale firma ma zamiar poszerzyć działalność, czy dokonać zmian w zatrudnieniu.
Posiadanie swojego życiorysu podczas rozmowy może ułatwić Ci odpowiadanie na pytania dotyczące doświadczenia. Czasami bowiem zdarza się, że w sytuacji stresowej zapominamy o ważnych rzeczach, które pierwotnie chcieliśmy powiedzieć.

Bardzo mile widziana i z pewnością podnosząca Twoje notowania u przyszłego pracodawcy jest wiedza na temat firmy, do której aplikujesz. Rekruterów często razi fakt, że kandydaci przychodząc na rozmowę nie wiedzą, czym zajmuje się firma, w której chcą pracować. Dlatego zbierz jak najwięcej informacji, wykorzystując do tego internet, materiały reklamowe, prasę, znajomości:

 • od kiedy firma/instytucja istnieje
 • czym się zajmuje,
 • jaka jest pozycja firmy na rynku,
 • jakie ma szanse rozwoju.

Pracodawca zauważy, że włożyłaś wysiłek, że naprawdę interesujesz się firmą.

Podczas rozmowy rekrutacyjnej

Nie da się na rozmowę przygotować krok po kroku, bo nie ma żadnego uniwersalnego schematu rozmowy, a wszystko zależy od „gospodarza" czyli osoby rekrutującej.

Należy się przywitać i przedstawić, podziękować za zaproszenie. Jako że to rekruter jest gospodarzem, to on powinien pierwszy wyciągnąć rękę (staraj się by Twój uścisk nie był „rybi", ale pewny, nie za mocny, nie zdradzający Twego zdenerwowania). Na pytanie o to, czy życzymy sobie coś do picia wypada się zgodzić. Polecam wybrać wodę mineralna, która nawodni Twoje gardło. Kawa pobudza, ale także wysusza gardło, co może powodować dyskomfort podczas rozmowy.
Rozmowę prowadzi głównie rekruter i wszystko zależy od pytań, które Ci zada. Jeśli będziemy świadomi naszych zdolności, a także będziemy umieli je poprzeć przykładami, niewielka liczba pytań będzie nas w stanie zaskoczyć.

Pytania, które zada nam rekruter mogą dotyczyć głownie naszych kwalifikacji, umiejętności, dotychczasowych doświadczeń, motywacji do pracy, oczekiwań, co do warunków pracy i zarobków, informacji zawartych w życiorysie (dlatego nie warto ubarwiać aplikacji).

Istnieje grupa pytań, których pracodawca nie powinien zadać, a kandydat nie ma obowiązku na nie odpowiadać, jeśli już zostaną zadane.

Nie masz obowiązku odpowiadać na pytania związane z planami małżeńskimi, czy macierzyńskimi, jak również wychowaniem i zdrowiem posiadanych dzieci, pracą współmałżonka, przynależnością do partii i działalnością polityczna oraz kondycją finansową. Nie masz także obowiązku udzielać odpowiedzi na pytania dotyczące Twojego wyznania, czy orientacji seksualnej. Są to pytania uznawane za dyskryminujące i ich zadawanie jest zabronione wobec prawa. Pracodawca powinien kierować się obiektywnymi kryteriami przy doborze personelu.

Jeżeli jednak takie pytania padną podczas rozmowy, jest to sygnał dla Ciebie. Warto się zastanowić, z jakiego rodzaju osobą będziesz współpracować. W Twojej gestii leży decyzja, na ile zgadzasz się na to, aby pracodawca ingerował w Twoje życie prywatne. Warto zastanowić się, co zrobisz, jeśli padnie jedno z pytań, których pracodawca nie powinien zadawać. Czy powinnaś zwrócić uwagę, że pytanie jest na przykład nieetyczne? Lepszym rozwiązaniem będzie tutaj zastosowanie strategii, która polega na odpowiedzeniu pytaniem na pytanie. Chodzi o to, aby odwrócić tok rozmowy od tego tematu i skierować uwagę pracodawcy na przykład na Twoje kwalifikacje. Dobrym rozwiązaniem będzie także ucięcie takiego pytania stwierdzeniem, że osobiste sprawy nie wpływają w żaden sposób na jakość wykonywania pracy zawodowej. Pamiętaj jednak, aby w takiej sytuacji nie stracić zimnej krwi i taktownie udzielać odpowiedzi, przestrzegając podstawowych zasad kultury osobistej.

Jak już wspomniałam wcześniej, podczas każdej rozmowy powinien znaleźć się czas dla Ciebie na zadanie pytań pracodawcy. Rozmowa to przecież wymiana informacji przez obie strony, a nie tylko teleturniej „100 pytań do kandydata". Mądrze zadane pytania mogą sprawić, że zyskasz w oczach pracodawcy jako osoba, która interesuje się firmą. Pytania niech nie będą zbyt oczywiste (np. Czym firma się zajmuje?), jak również zbyt poufne (np. Jaka jest strategia marketingowa firmy?).

Dziedziny, o które swobodnie możesz zapytać, to przede wszystkim zakres obowiązków i odpowiedzialności, do kogo raportuje osoba nadym stanowisku, czy istnieją specjalne wymagania i uprawnienia do wykonywania tej pracy, jaki jest czas pracy, wyjazdy służbowe, ubiór, jakie są kryteria oceniania osiągnięć pracowników, jakie są możliwości rozwoju, szkoleń, nabywania kwalifikacji czy awansu.

Przykładowe pytania, które możesz zadać

 • Jakie będą moje obowiązki na tym stanowisku?
 • Z jaką odpowiedzialnością wiąże się objęcie tego stanowiska?
 • Co powinnam wiedzieć o pracy na tym stanowisku?
 • Czy będę miała możliwość wzięcia udziału w jakimś szkoleniu lub kursach?
 • Jakie możliwości rozwoju zawodowego oferuje firma swoim pracownikom?
 • Jakie mam możliwości rozwoju i awansu, jeżeli będę dobrze pracowała?
 • Jakie są godziny pracy? Czy pracują Państwo także w weekendy?
 • Czy w tej firmie wymagane jest noszenie specjalnego stroju/uniformu?
 • Na jakim sprzęcie będę pracowała? (komputer, maszyny, kasy fiskalne, i tym podobne)
 • Czy będę pracowała w zespole czy indywidualnie?
 • Jak wygląda struktura działu?
 • Komu będzie podlegał pracownik na tym stanowisku? Do kogo będzie raportowal?
 • Jak wygląda przeciętny dzień pracy osoby pracującej na podobnym stanowisku?
 • Czy ta praca wiąże się z częstymi wyjazdami służbowymi?
 • Jak zazwyczaj pracownik jest rozliczany ze swojej pracy i oceniany?
 • Jak można opisać atmosferę pracy w firmie?

Pamiętaj: nie odpowiadaj na pytania bez zastanowienia, chaotycznie. Lepiej się przez moment zastanowić niż udzielić odpowiedzi, której będziesz żałować. Jeśli nie zrozumiesz pytania, nie bój się zapytać, co rozmówca miał na myśli. Unikaj krótkich odpowiedzi „tak", „nie". Niech Twój rozmówca pozna Twoje zdolności komunikacyjne.

ikona pobierz10 żelaznych zasad rozmowy o pracę (PDF - 64 KB)

Jak założyć pierwszą firmę

Opublikowano: 13.02.2012

ikona pobierzJak założyć firmę (PDF - 97 KB)

ikona pobierzJak założyć biuro turystyczne (PDF - 67 KB)

ikona pobierzJak założyć biuro rachunkowe (PDF - 48 KB)

ikona pobierzJak założyć gospodarstwo agroturystyczne (PDF - 39 KB)

Jak szukać pracy

Opublikowano: 09.02.2012 | Aktualizacja: 09.02.2012

Poszukiwanie pracy to często bardzo długi proces, trzeba włożyć w niego dużo zaangażowania, cierpliwości i wytrwałości. Musisz liczyć się także ze sporymi inwestycjami - gazety, telefony, korzystanie z Internetu, przygotowanie i druk dokumentów, profesjonalne zdjęcia, dojazdy na rozmowy kwalifikacyjne.

Pierwsze kroki, które musisz wykonać poszukując pracy

 1. Przygotuj dobre dokumenty aplikacyjne - CV i list motywacyjny.
 2. Przeglądaj zawsze aktualne oferty pracy w gazetach oraz na portalach internetowych, zaloguj się na wybranych stronach. Rozsyłaj swoje aplikacje do firm, które Ciebie interesują, agencji doradztwa personalnego, Urzędów Pracy, Twoje ogłoszenie trafi ich do bazy danych.

Raczej ostrożnie traktuj anonimowe ogłoszenia drobne. Nie wiadomo, czy ich treść okaże się zgodna z zastanymi później realiami. Bądź aktywny, warto również zaglądać na strony internetowe konkretnych firm, często znajdują się tam informacje o naborach na konkretne stanowiska. Coraz popularniejsze stają się u nas organizowane targi pracy, powinnaś(e)ś je koniecznie odwiedzić.

 1. Odwiedź firmy, dla których chciałabyś pracować, zostaw swoje dokumenty aplikacyjne. Takie wstępne rozpoznanie utwierdzi Cię w przekonaniu czy naprawdę jest to przedsiębiorstwo, które Ci odpowiada, np. czy jest miła kadra itp.
 2. Powiedz wszystkim, że szukasz pracy. Wykorzystaj wszystkie możliwe kontakty: znajomi, rodzina. Pamiętaj, że oni też znają inne osoby, które mogą poszukiwać pracownika.

Zostawiaj kontakty

Zawsze noś przy sobie wizytówki, napisz krótko na odwrocie o swoim doświadczeniu, umiejętnościach, nigdy nie wiadomo kogo i gdzie spotkasz, kto akurat może Ci pomóc w znalezieniu pracy. Podtrzymuj kontakty, zbieraj wizytówki, zapisuj adresy, telefony. Aż trudno w to uwierzyć jak wiele firm, które poszukiwały pracowników nie zdążyły się ogłosić ponieważ zostały zaproponowane im osoby z polecenia.

Inaczej wygląda ścieżka poszukiwania pracownika przez pracodawcę, jest to odwrotna kolejność poprzednich kroków, dlatego podczas poszukiwania pracy weź to pod uwagę:

 1. Rozpoznanie wśród znajomych czy mają osobę, która aktualnie poszukuje pracy i jest godna polecenia i zaufania. Dzięki temu firma często zaoszczędza pieniądze, które miałaby przeznaczyć na ogłoszenia i rekrutację.
 2. Aktualizowanie bazy aplikacji wcześniej przesłanych, osobiście przyniesionych przez osoby poszukujące pracy.
 3. Zamieszczenie ogłoszenia w prasie oraz Internecie

Jak dobrze się sprzedać czyli autoprezentacja

Opublikowano: 09.02.2012

Dla osoby poszukującej pracy, spotkanie z potencjalnym pracodawcą to duże przeżycie, dlatego też od jej efektu zależy nasza możliwość zatrudnienia. Niestety, im lepiej chcemy zaprezentować swoją kandydaturę, tym więcej błędów możemy popełnić. Dlatego tak ważna jest przemyślana autoprezentacja.

Istnieje popularne powiedzenie: "jak cię widzą, tak cię piszą", które w miarę trafnie podsumowuje przyczyny, dla których ludzie troszczą się o to, jak odbierają ich inne osoby. Wzajemnie wywierane wrażenie w trakcie interakcji w dużym stopniu wpływa na relacje pomiędzy ludźmi. Nie ma wielu sytuacji społecznych, w których moglibyśmy sobie pozwolić na całkowite lekceważenie cudzych opinii na nasz temat.

Przygotowując się do spotkania z potencjalnym pracodawcą warto pomyśleć nad własnym wizerunkiem. Ważne jest tutaj zwrócenie uwagi m.in. na schludność stroju. Poza tym nierzadko już na wstępie wiele osób popełnia ten sam błąd - spóźnia się. Dlatego należy wcześniej ustalić, w jakim miejscu spotkanie ma się odbyć, a także dokładnie odmierzyć czas wyjścia z domu, aby przybyć punktualnie. Pokażmy pracodawcy, że szanujemy jego i jego czas.

Przed samą rozmową warto ponownie zapoznać się z bilansem naszych umiejętności i kwalifikacji. Zapewni to większą swobodę w wypowiedziach, a co za tym idzie ułatwi nam mówienie o mocnych stronach. Popełnianym często błędem jest niedostateczna znajomość tego, co umieściliśmy w CV. Jest to niedopuszczalne, dlatego też ważnym elementem przygotowań do rozmowy kwalifikacyjnej jest ponowne przeanalizowanie swojego CV oraz listu motywacyjnego. Jeśli pracodawca wymaga dodatkowych dokumentów, warto je wcześniej uporządkować i przechować w teczce. Dokumenty powinny być zawsze estetyczne, bez skreśleń oraz plam. Warto również zapoznać się z treścią ogłoszenia, na jakie odpowiedzieliśmy. Niekiedy zdarza się, iż kandydat nie pamięta treści ogłoszenia, co niestety tylko dowodzi o pewnego rodzaju „taśmowości" w jego poszukiwaniach.

Psycholog amerykański, Albert Mehrabiana stwierdził, iż to w jaki sposób jesteśmy postrzegani przez innych ludzi, zależy tylko w 7% od treści, które mamy do przekazania. Pozostałe 38% zależy od głosu i jego modulacji. Na pierwsze wrażenie wpływa jednak najbardziej komunikacja niewerbalna, potocznie nazywana „mową ciała" (55%). A zatem, jeśli nasza postawa będzie zbyt sztywna i zamknięta, tak też będzie odbierana nasza kandydatura. Dlatego należy pamiętać, iż ciągłe zmiany postawy, takie jak krzyżowanie nóg, czy też ich przekładanie, będzie świadczyło tylko o naszej nerwowości i niepewności. Zalecane jest zatem trzymanie nóg równo, stabilnie ułożonych na podłodze. Starajmy się także nawiązać i utrzymywać z rozmówcą kontakt wzrokowy. Należy być naturalnym w sposobie zachowania, lecz nie nadmiernie swobodnym. Najlepiej jest unikać przesadnego gestykulowania, czy też rozsiadywania się w krześle.

Najważniejsze jest pierwsze wrażenie, to duży krok w kierunku osiągnięcia szukanej pracy.

Certyfikaty

Certyfikaty - zestow logo Logo Certyfikaty TELC Logo Certyfikaty LCCI Logo Certyfikaty ECDL Logo Certyfikaty Cisco Logo Certyfikaty CAD
 
 
 
Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu, ul. Czarnieckiego 16, 37-500 Jarosław