Україна    English (EN)    Español    Polski (PL)

Akademickie Biuro Karier

Dokumenty aplikacyjne - krok po kroku

20160301

Studenci zarządzania, finansów i rachunkowości oraz pedagogika i filologii angielskiej wzięli udział w zorganizowanych dnia 1 marca 2016 r. warsztatach ukierunkowanych na przygotowanie do efektywnego funkcjonowania na rynku pracy. W ramach współpracy uczelnianego Akademickiego Biura Karier z Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Przemyślu Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie uczestnicy wysłuchali prelekcji doradców zawodowych.

Celem warsztatów zatytułowanych „Dokumenty aplikacyjne – krok po kroku" było zaopatrzenie kursantów w niezbędną wiedzę teoretyczną dotyczącą zasad profesjonalnego opracowania CV i listu motywacyjnego oraz doskonalenia umiejętności praktycznych w zakresie tworzenia aplikacji.

Uczestnicy spotkania zorganizowanego z inicjatywy dra inż. Piotra Maziarza, sprawdzali w praktyce poszczególne etapy przygotowania własnych „wizytówek zawodowych". Poddając analizie SWOT posiadany potencjał, dobierali właściwą dla siebie ofertę pracy oraz opracowywali dokumenty aplikacyjne.
Prowadzące spotkanie wykazały, że kandydat ubiegający się o pracę powinien przedstawić swoje doświadczenie w przystępnej formie, prezentując jednocześnie kreatywną oprawę graficzną życiorysu. Zwrócono uwagę słuchaczy na treści, które powinno zawierać CV, wywołujące dobre wrażenie na przyszłym pracodawcy. Zauważono konieczność eksponowania mocnych stron, przytaczając także najczęściej popełniane błędy.
Ponadto studentów zapoznano z wzorem CV europejskiego obowiązującego w krajach UE oraz zasadami jego opracowania.
Przeprowadzone metodą warsztatową przy stoiskach komputerowych z dostępem do Internetu, zajęcia wzbogacono o aktywne metody uczenia się – miniwykłady oraz ćwiczenia praktyczne.
Warsztaty wyposażyły studentów w umiejętności samodzielnego opracowania dokumentów oraz ich modyfikacji w procesie poszukiwania pracy.


 oprac. mgr Magdalena Bojarska,
Rzecznik Prasowy i Kierownik Działu Współpracy Międzynarodowej PWSTE w Jarosławiu

Certyfikaty

Certyfikaty - zestow logo Logo Certyfikaty TELC Logo Certyfikaty LCCI Logo Certyfikaty ECDL Logo Certyfikaty Cisco Logo Certyfikaty CAD
 
 
 
Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu, ul. Czarnieckiego 16, 37-500 Jarosław