Україна    English (EN)    Español    Polski (PL)

Duszpasterstwo Akademickie

duszpasterstwoDuszpasterstwo Akademickie im. bł. Jerzego Piotra Frassattiego to środowisko, które tworzą studenci, pracownicy naukowi i administracyjni oraz duszpasterze. Zasadniczym celem istnienia duszpasterstwa akademickiego w naszej uczelni jest stałe pogłębianie ogólnoludzkiej formacji duchowej, intelektualnej oraz kulturalnej w duchu chrześcijańskim. Szczególnym podmiotem naszego duszpasterstwa są studenci, którzy z każdym rokiem coraz liczniej i aktywniej włączają się w życie tego środowiska.

Kapłanem odpowiedzialnym za duszpasterstwo akademickie jest ks. dr Piotr Baraniewicz.

Duszpasterstwo akademickie podejmuje wiele inicjatyw dla pogłębienia życia duchowego i kulturalnego studentów.

Plan zajęć i aktywności można znaleźć na stronie: www.da.pwste.edu.pl oraz na facebooku

Certyfikaty

Certyfikaty - zestow logo Logo Certyfikaty TELC Logo Certyfikaty LCCI Logo Certyfikaty ECDL Logo Certyfikaty Cisco Logo Certyfikaty CAD
 
 
 
Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu, ul. Czarnieckiego 16, 37-500 Jarosław