Україна    English (EN)    Español    Polski (PL)

Fundacja Przyjaciel Uczelni

O Fundacji

W dniu 28 marca 2012 r. aktem notarialnym ustanowiona została Fundacja Rozwoju Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu "Przyjaciel Uczelni - Amicus Academicae".

Cele Fundacji:

  • tworzenie warunków dla rozwoju regionu i społecznych inicjatyw lokalnych,
  • finansowe wspieranie wszelkich inicjatyw naukowych i edytorskich oraz kulturowy, organizacyjny i materialny rozwój Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu,
  • promocja twórczych, dydaktycznych, artystycznych i sportowych osiągnięć Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu,
  • tworzenie infrastruktury materialnej, służącej rozwojowi naukowemu, intelektualnemu, kulturalnemu, sportowemu i turystycznemu Społeczności Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu,
  • wspieranie inicjatyw socjalnych pracowników i studentów Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu.

Certyfikaty

Certyfikaty - zestow logo Logo Certyfikaty TELC Logo Certyfikaty LCCI Logo Certyfikaty ECDL Logo Certyfikaty Cisco Logo Certyfikaty CAD
 
 
 
Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu, ul. Czarnieckiego 16, 37-500 Jarosław