Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno – Ekonomiczna
im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu

ul. Czarnieckiego 16, 37 – 500 Jarosław
Punkt Rekrutacyjny (Budynek Biblioteki)

tel. (16)624-40-64, 602-192-863
e-mail: podyplomowe@pwste.edu.pl