Україна    English (EN)    Español    Polski (PL)

Instytut Inżynierii Technicznej

Instytut Inżynierii Technicznej

Instytut Inżynierii TechnicznejDane teleadresowe:

ul. Czarnieckiego 16
37-500 Jarosław
tel. 16 624 46 57
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

Instytut prowadzi 7-semestralne studia inżynierskie (stacjonarne i niestacjonarne) na kierunkach:

  • Gospodarka przestrzenna
  • Elektronika i Telekomunikacja
  • Informatyka
  • Geodezja i Kartografia
  • Budownictwo

 

Powstanie i rozwój Instytutu

Z chwilą powołania PWSZ w Jarosławiu w roku 1998, został utworzony Zakład Informatyki. Początkowo na wszystkich specjalnościach zarówno studiów dziennych, jak i zaocznych, realizowano program nauczania dwóch przedmiotów: „Podstawy informatyki” oraz „Informatyka w zarządzaniu”.

W miarę przybywania nowych specjalności rozrastał się Zakład Informatyki oraz jego baza dydaktyczna i kadrowa. Początkowo ćwiczenia z przedmiotów informatycznych realizowano w dwóch pracowniach komputerowych wyposażonych w 20 komputerów klasy Pentium. Dzięki zaangażowaniu pracowników Zakładu, powstała Uczelniana Sieć Komputerowa (USK), do której przyłączane były kolejne pracownie oraz stanowiska.

W związku z rosnącym zapotrzebowaniem rynku pracy na wykwalifikowaną kadrę informatyczną zaistniała potrzeba rozszerzenia zakresu kształcenia. PWSZ wystąpiła z wnioskiem do Ministra Edukacji Narodowej o utworzenie nowej specjalności „Informatyka stosowana”. Specjalność ”Informatyka stosowana” została utworzona w PWSZ w Jarosławiu z dniem 1 października 2001 na mocy rozporządzenia MEN z dnia 13 czerwca 2001 (Dz. U. nr 67 poz.687).

Tworzenie nowych specjalności powodowało rozrastanie się struktury Uczelni. Następstwem tego procesu było powołanie uchwałą Senatu PWSZ z dnia 25 czerwca 2002 roku Instytutu Informatyki, który rozpoczął swą działalność w roku akademickim 2002/2003. Pierwszym dyrektorem instytutu był dr hab. inż. Waldemar Wójcik.

W 2005 roku na wniosek Rektora PWSZ w Jarosławiu, minister Edukacji Narodowej i Sportu, decyzją z dnia 1.04.2005 roku przyporządkował specjalność zawodową informatyka stosowana do kierunku informatyka.

Rok 2006 przyniósł wiele bardzo istotnych zmian w funkcjonowaniu instytutu. Rektor PWSZ w Jarosławiu, w dniu 25 stycznia 2006 roku, wydał zarządzenie w sprawie dostosowania profilu kształcenia prowadzonych studiów pierwszego stopnia na kierunku informatyka o specjalności informatyka stosowana do wymagań określonych w standardzie kształcenia dla studiów inżynierskich.

W związku z tym, począwszy od roku akademickiego 2006/2007, wprowadzono dla studentów kierunku informatyka, zarówno studiów stacjonarnych, jak i niestacjonarnych, kształcenie na poziomie inżynierskim.

W ślad za rozwojem działalności instytutu w sferze dydaktyczno-naukowej, poszły również zmiany organizacyjne. Z dniem l września 2007 roku na stanowisko dyrektora instytutu informatyki został powołany prof. nzw. dr hab. inż. Franciszek Grabowski.

Od roku akademickiego 2007/2008 w Instytucie Informatyki rozpoczęto kształcenie studentów dwóch kierunków technicznych: informatyka oraz geodezja i kartografia.

Strategia rozwoju Uczelni zmierzała do połączenia kierunków technicznych w jednym instytucie. W związku z tym Uchwałą Senatu Nr 1/I/08 z dnia 9 stycznia 2008 roku został utworzony Instytut Inżynierii Technicznej. Do tego instytutu zostały przyporządkowane kierunki: informatyka, geodezja i kartografia oraz budownictwo. Od dnia 02.04.2008 roku stanowisko dyrektora instytutu pełni doc. dr Dorota Dejniak.

Baza lokalowa instytutu to dwa budynki dydaktyczne: przy ul. Czarnieckiego 16 oraz Grunwaldzkiej 24.

 

ikona linkWięcej zdjęć - zapraszamy do Galerii

ikona linkWięcej informacji - na stronie Instytutu

Certyfikaty

Certyfikaty - zestow logo Logo Certyfikaty TELC Logo Certyfikaty LCCI Logo Certyfikaty ECDL Logo Certyfikaty Cisco Logo Certyfikaty CAD
 
 
 
Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu, ul. Czarnieckiego 16, 37-500 Jarosław