Україна    English (EN)    Español    Polski (PL)

Instytut Stosunków Międzynarodowych

Instytut Stosunków Międzynarodowych

Instytut Stosunków MiędzynarodowychInstytut Stosunków Międzynarodowych
Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna
im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu
ul. Pruchnicka 2, 37-500 Jarosław
tel. 16 624 96 22
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Instytut Stosunków Międzynarodowych został powołany w październiku 2005 roku, początkowo funkcjonował pod nazwą Instytut Turystyki i Rekreacji, później Instytut Turystyki. Uchwałą Senatu nr 4/III/08 z dnia 26.03.2008 r. Instytut obecnie nosi nazwę Instytut Stosunków Międzynarodowych.

Instytut kształci studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych na dwóch kierunkach:

 • Administracja - NOWOŚĆ
 • Europeistyka
 • Turystyka i Rekreacja

Kierunki

Administracja - NOWOŚĆ

Studia I stopnia:

 • licencjackie stacjonarne (6 semestrów)
 • licencjackie niestacjonarne (6 semestrów)

Kształcenie na kierunku „administracja" jest skoncentrowane na przygotowaniu absolwenta do pracy w szeroko rozumianej administracji. W odpowiedzi na stale rosnące wymagania rynku pracy i oczekiwania wobec potencjalnych pracowników administracji publicznej PWSTE w Jarosławiu stworzyła program studiów pozwalający słuchaczom na przyswojenie szerokiej wiedzy m.in. z zakresu uregulowań prawnych dotyczących działalności w obszarze polskiej administracji publicznej, zagadnień systemu prawnego Unii Europejskiej, organizacji i zasad funkcjonowania instytucji finansowych, sądownictwa, prawa gospodarczego, prawa pracy z uwzględnieniem statusu pracowników administracji samorządowej, rządowej i służby cywilnej. W programie studiów położono również duży nacisk na zagadnienia dotyczące gospodarowania podmiotami publicznymi, zarządzania kadrami i polityki rozwoju regionalnego. Treści kształcenia obejmują ponadto kwestie finansów publicznych i samorządu terytorialnego, a także problematykę dotyczącą polityki strukturalnej i sposobów jej finansowania w Unii Europejskiej.
Celem kształcenia na kierunku administracja jest kreowanie pożądanych zachowań pracowników szeroko rozumianej służby publicznej w oparciu o obowiązujące normy prawne i przygotowanie absolwentów do efektywnego realizowania kompetencji w ramach przydzielonych zadań. Kształcenie przyszłych pracowników administracji publicznej oparte jest na przekazaniu wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych urzeczywistniających właściwe praktyki administracyjne. Absolwenci przygotowani są ponadto do sprawnego
i prawidłowego zarządzania oraz wykonywania zadań w jednostkach niepublicznych.

Po ukończeniu studiów na kierunku administracja absolwent:
- posiada gruntowne przygotowanie do pracy na wszelkich stanowiskach urzędniczych w administracji rządowej, samorządowej i gospodarczej;
- nabywa wiedzę z zakresu prawa i ekonomii niezbędną do realizacji zadań publicznych;
- potrafi interpretować przepisy prawne regulujące funkcjonowanie jednostek organizacyjnych administracji publicznej;
- posiada wiedzę z zakresu zarządzania personelem i finansami jednostek administracji publicznej;
- nabywa wiedzę z zakresu odpowiedzialności za działania administracji publicznej.

Europeistyka

Studia I stopnia:

 • licencjackie stacjonarne (6 semestrów)
 • licencjackie niestacjonarne (6 semestrów)

Europeistyka to nowoczesny, interdyscyplinarny kierunek studiów, oferujący wiedzę z zakresu historii i kultury Europy, integracji europejskiej, Unii Europejskiej i jej instytucji, mechanizmów funkcjonowania rynku wewnętrznego oraz systemu funduszy strukturalnych. Studia te rozwijają umiejętności rozumienia i analizowania zjawisk społecznych, politycznych, prawnych i ekonomicznych zachodzących w UE.

W ramach kierunku funkcjonują cztery specjalności:

 • Administracja europejska
 • Obsługa ruchu granicznego
 • Lobbing i doradztwo międzynarodowe
 • Gospodarowanie środkami funduszy europejskich

Absolwent kierunku europeistyka jest przygotowany do pracy na różnych szczeblach administracji publicznej (na szczeblu samorządowym, państwowym, a także międzynarodowym) oraz w organizacjach pozarządowych. Absolwent  jest także w pełni przygotowany do podjęcia studiów II stopnia.

Turystyka i Rekreacja

Studia I stopnia:

 • licencjackie stacjonarne (6 semestrów)
 • licencjackie niestacjonarne (6 semestrów)

Studenci kierunku Turystyka i rekreacja zdobywają wiedzę oraz umiejętności samodzielnego przygotowania i realizowania imprez turystycznych, planowania i kierowania własnymi przedsięwzięciami organizacyjnymi, umiejętność swobodnego nawiązywania kontaktów i efektywnej pracy twórczej zarówno samodzielnej, jak i w zespole, a także umiejętność posługiwania się językiem obcym.

W ramach kierunku funkcjonują cztery specjalności:

 • Gospodarka turystyczna i hotelarstwo
 • Animacja w turystyce i rekreacji
 • Dziedzictwo kulturowe
 • Agroturystyka
 • Turystyka międzynarodowa
 • Turystyka uzdrowiskowa

Absolwent jest przygotowany do pracy na stanowiskach w jednostkach obsługi ruchu turystycznego i rekreacji, hotelach, domach wypoczynkowych, ośrodkach rekreacyjnych oraz pracy na stanowiskach administracji rządowej i samorządowej w ramach jednostek odpowiedzialnych za promocję i rozwój turystyki oraz współpracę w zakresie między innymi pozyskiwania środków unijnych.

W ramach zajęć studenci mają możliwość ukończenia kursów i zdobycia certyfikatów:

 • pilota wycieczek
 • kierowników wycieczek szkolnych
 • przygotowawczy dla kandydatów na wychowawców wypoczynku
 • instruktażowy dla kierowników wypoczynku

Specjalności są uruchamiane pod warunkiem wybrania jej przez co najmniej 30 studentów.

Tok studiów

Programy nauczania obejmują treści kształcenia podstawowego, kierunkowego, specjalizacyjnego oraz ogólnego zgodnie z obowiązującymi standardami nauczania określonymi przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Dziekanat

Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu
Instytut Stosunków Międzynarodowych
tel. 16 624 96 11
faks 16 624 96 49
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Godziny otwarcia:

Poniedziałek: nieczynny
Wtorek: 10.00-13.00
Środa: 12.00-18.00
Czwartek: 10.00-13.00
Piątek: 10.00-13.00

Pracownicy:

Kierownik Sekretariatu ISM - mgr Henryk Sawiński

Kształcenie

1. Efekty kształcenia dla kierunku Administracja:

ikona pobierz

POBIERZ
(DOCX- 18KB)

 

2. Efekty kształcenia dla kierunku Europeistyka:

ikona pobierz

POBIERZ
(DOCX- 17KB)

 

3. Efekty kształcenia dla kierunku Turystyka i Rekreacja:

ikona pobierz

POBIERZ
(DOC- 64KB)

 

Wyniki ankietyzacji

ikona 
pobierz

Wyniki ankietyzacji studentów - ocena ogólna Uczelni
(WORD - 96,5 KB)


ikona 
pobierz

Ankieta dla studentów – ocena programu studiów i jakości zajęć
(WORD - 63 KB)

 
ikona 
pobierz

Ankieta dla nauczyciela akademickiego
(WORD - 139,5 KB)


Regulamin studiów

ikona pobierzRegulamin studiów PWSTE w Jarosławiu (DOC 1,41 MB)

Opiekunowie grup

Opiekunowie grup w roku akademickim 2012/2013:

Administracja Studia stacjonarne rok I dr Tomasz Kotliński
rok II dr Małgorzata Grzesik - Kulesza
Europeistyka Studia stacjonarne rok I mgr Urszula Pietrzyk
rok II mgr Jadwiga Kulesza
rok III dr Sylwia Dyrda-Maciałek
Turystyka i rekreacja Studia stacjonarne rok I mgr Marcin Warchoła
rok II dr Beata Jagieła
rok III dr Małgorzata Skulimowska

 

Obrony

ikona pobierzEgzamin dyplomowy - zasady (PDF - 135 KB)

ikona pobierzZałącznik: Strona tytułowa pracy licencjackiej (PDF - 24 KB)

ikona pobierzZałącznik: Okładka pracy licencjackiej (PDF - 26 KB)

ikona pobierzZałącznik: Europeistyka - pytania do egzaminu dyplomowego 2014/2015 (DOC - 27 KB)

ikona pobierzZałącznik: Turystyka i rekreacja - pytania do egzaminu dyplomowego 2014/2015 (DOC - 24 KB)

Programy przedmiotów i plany studiów

Administracja

ikona pobierzPlan studiów - studia stacjonarne 2015/2016 (xls - 68,5 KB)

ikona pobierzProgramy przedmiotów I rok (WORD - 269 KB)

ikona pobierzProgramy przedmiotów II rok (WORD - 334 KB)

ikona pobierzProgramy przedmiotów III rok (WORD - 354 KB)

Turystyka i rekreacja

ikona pobierzPlan studiów - studia stacjonarne 2015/2016 (xls - 104 KB)

ikona pobierzProgramy przedmiotów I rok (WORD - 350,5 KB)

ikona pobierzProgramy przedmiotów II rok (WORD - 347,5 KB)

ikona pobierzProgramy przedmiotów III rok agroturystyka w turystyce i rekreacji (WORD - 261 KB)

ikona pobierzProgramy przedmiotów III rok gospodarka turystyczna i hotelarstwo (WORD - 270,5 KB)

Europeistyka

ikona pobierzPlan studiów - studia stacjonarne 2015/2016 (xls - 80,5 KB)

ikona pobierzProgramy przedmiotów I rok  (WORD - 274 KB)

ikona pobierzProgramy przedmiotów  II rok (WORD- 381 KB)

ikona pobierzProgramy przedmiotów II rok administracja europejska  (WORD - 242 KB)

ikona linkWięcej zdjęć - zapraszamy do Galerii

Certyfikaty

Certyfikaty - zestow logo Logo Certyfikaty TELC Logo Certyfikaty LCCI Logo Certyfikaty ECDL Logo Certyfikaty Cisco Logo Certyfikaty CAD
 
 
 
Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu, ul. Czarnieckiego 16, 37-500 Jarosław