Україна    English (EN)    Español    Polski (PL)

Studium Języków Obcych

Studium Języków Obcych

noimageStudium Języków Obcych
ul. Pruchnicka 2
37-500 Jarosław
tel. 16 624 96 02
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

Studium Języków Obcych oferuje naukę następujących języków: angielski, niemiecki, francuski (do wyboru). Zajęcia z języka obcego są obowiązkowe dla wszystkich studentów. Lektorat języka obcego obejmuje 120 h (cztery semestry) i kończy się egzaminem wewnętrznym.

Kształcenie językowe w PWSTE prowadzone jest zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego: uczenie się, nauczanie, ocenianie (Common European Framework of Reference for Languages: learning, teaching, assessment). Europejski system opisu kształcenia językowego został sformułowany przez Komitet Ministrów Rady Europy. System oferuje wspólną dla całej Europy podstawę do opracowywania planów nauczania, zaleceń programowych, egzaminów, podręczników itp.

System ten wyznacza następujące poziomy biegłości językowej:

 • Poziom podstawowy: A1, A2
 • Poziom samodzielności: B1, B2
 • Poziom biegłości: C1, C2

Kształcenie językowe w ramach obowiązkowego lektoratu wybranego języka obcego prowadzi do osiągnięcia poziomu samodzielności B.

ikona pobierzOpis umiejętności językowych dla poziomu samodzielności B (DOC - 29 KB)

 

Fakultatywny lektorat języka obcego

Jeden język obcy to za mało!!!

Każdy student PWSTE w Jarosławiu może uczestniczyć w zajęciach fakultatywnych z języka obcego obejmującego 50 godzin (dwa semestry). Zachęcamy do wyboru lektoratu drugiego języka obcego:

 • języka angielskiego
 • języka angielskiego w biznesie
 • języka niemieckiego
 • języka niemieckiego w biznesie
 • języka francuskiego
 • języka włoskiego
 • języka ukraińskiego
 • języka rosyjskiego
 • języka hiszpańskiego

Dlaczego warto wybrać drugi język obcy?

 • W zjednoczonej Europie znajomość kilku języków ma fundamentalne znaczenie
 • Osoby władające kilkoma językami znajdą atrakcyjną pracę na europejskim rynku pracy
 • Mobilność językowa zapewnia udział w międzynarodowych projektach, praktykach zagranicznych i międzynarodowej wymianie studentów

Warunki uczestnictwa w fakultatywnym lektoracie języka obcego

Podpisanie umowy z PWSTE w Jarosławiu określającej warunki uczestnictwa w fakultatywnym lektoracie języka obcego na spotkaniu organizacyjnym.

„Zamieszkać w językach" to cel, który warto osiągnąć

Dla wszystkich Studentów, którzy chcą uczyć się dodatkowo języków obcych, Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna - Studium Języków Obcych zapewnia naukę każdego z wybranych języków w małych grupach. Po ukończeniu kursu każdy student otrzymuje zaświadczenie potwierdzające ukończenie cyklu kształcenia na wybranym poziomie językowym.

Na powyższe kursy można zapisać się do końca października przesyłając zgłoszenie na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. (w treści e-maila podając: imię, nazwisko, adres zamieszkania, wybrany język, poziom zaawansowania oraz kierunek i rok studiów)

Uwaga! grupa językowa zostanie utworzona, jeśli będzie min. 15 osób chętnych na dany poziom.

Kadra

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.mgr Maciej Bratko-Makaran

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.mgr Katarzyna Bratko-Makaran

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.mgr Anna Ciąpała

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.mgr Alicja Dołęgowska

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.mgr Agnieszka Joniec

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.mgr Aneta Kiper

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.mgr Lesia Sawicz

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.mgr Barbara Świątek

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.mgr Lilia Trubeha-Dudek

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.mgr Katarzyna Wędrychowicz

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.mgr Maria Seńkiw

Kontakt

mgr Lilia Trubeha-Dudek
Kierownik Studium Języków Obcych

Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza
ul. Pruchnicka 2, 37-500 Jarosław
tel. 16 624 96 02
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Konsultacje pracowników SJO

Konsultacje pracowników SJO podczas sesji zimowej 2015/2016

mgr Maria Seńkiw (01.02, 08.02) Poniedziałek 09:00-10:30
Budynek C
p. 109
mgr Katarzyna Bratko-Makaran (03.02, 10.02) Środa 10:00-11:30
Budynek C
p. 102
mgr Maciej Bratko-Makaran (03.02, 10.02) Środa 10:00-11:30
Budynek C
p. 102
 mgr Anna Ciąpała (02.02, 09.02) Wtorek 09:00-10:30
Budynek C
p. 109
mgr Alicja Dołęgowska (01.02, 08.02) Poniedziałek 13:00-13:45
Budynek C
p. 102
mgr Aneta Kiper (03.02, 10.02) Środa 12:00-13:30
Budynek C
p. 108 (tel. 16 624 96 02)
mgr Lesia Sawicz (01.02, 08.02) Poniedziałek 09:00-10:30 Budynek C
p. 109
mgr Barbara Świątek (03.02, 10.02)

Środa 9:00-10:30

Budynek C

p. 109

mgr Lilia Trubeha-Dudek (05.02, 08.02) Poniedziałek 11:00-12:30
Piątek 09:00-10:30

Budynek C
p. 108 (tel. 16 624 96 02)
mgr Katarzyna Wędrychowicz (02.02, 09.02) Wtorek 09:00-10:30
Budynek C
p. 109
slider Egzaminy LCCI}

Centrum Egzaminacyjne LCCI IQ

Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu (dawna Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Jarosławiu) jest akredytowanym Centrum Egzaminacyjnym London Chamber of Commerce and Industry International Qualifications (LCCI IQ).

Egzaminy LCCI IQ powstają dzięki współpracy z międzynarodową Izbą Handlową i ekspertami Londyńskiej Izby Przemysłowo-Handlowej. Spełniają wszystkie zalecenia brytyjskich standardów British National Standards for Languages w dziedzinie nauczania języka obcego. Ponadto, system egzaminacyjny LCCI IQ został opracowany w odniesieniu do Common European Framework of Reference (CEFR) Rady Europy.

System egzaminów

Egzaminy LCCI IQ są opracowywane i administrowane przez LCCI IQ, która posiada ponad 125 letnie doświadczenie w oferowaniu usług edukacyjnych na całym świecie.

LCCI IQ jest wiodącą międzynarodową instytucją, która ma ponad 5 000 akredytowanych ośrodków w 130 krajach na całym świecie i jest jedną z największych brytyjskich instytucji nadających kwalifikacje zawodowe w systemie National Vocational Qualifications (NVQs).

Centrum Egzaminacyjne LCCI IQ w Jarosławiu oferuje trzy rodzaje egzaminów na różnych poziomach zaawansowania:

 • English for Business;
 • English for Tourism;
 • English Language Skills Assessment (ELSA).

Oceny egzaminów przedstawiane są w skali procentowej:

75% Pass with Distinction - Egzamin zdany bardzo dobrze z wyróżnieniem
60% Pass with Credit - Egzamin zdany dobrze z wyróżnieniem
50% Pass - Egzamin zdany
poniżej 50% Fail - Egzamin niezdany

Każdy z dostępnych poziomów składa się z obligatoryjnej części pisemnej, oraz opcjonalnych części: ustnej i rozumienia ze słuchu.

Uznawalność certyfikatów

Egzaminy LCCI IQ są uznawane przez tysiące pracodawców, instytucji i uczelni na wszystkich kontynentach. Certyfikaty LCCI IQ są ponadto akredytowane przez Urząd Służby Cywilnej w Polsce. Znajdują się na liście dokumentów potwierdzających znajomość języka obcego w postępowaniu kwalifikacyjnym w służbie cywilnej na mocy rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 maja 2003 r.

Egzaminy LCCI IQ stanowią dokumentację znajomości języka obcego przez przewodników turystycznych i pilotów wycieczek.

Wybrane firmy uznające certyfikaty LCCI International Qualifications za wiarygodne świadectwo kompetencji językowych: Telekomunikacja Polska S.A, Narodowy Bank Polski, PZU, Sony, Provident, BP, Glaxosmithkline, Hewlett Packard, Deutsche Bank, Ernst & Young, Polifarb Cieszyn, US Pharmacia, British Embassy, ROCHE, HYDRO, IMPEX, LUMENA, Axa Assistance Sernice, Animex, Ergoline, Bouygues Polska, SAS Trading, Bericap, Xerox, Pepsi Cola, Storck, Fujitsu-Siemens, Creyf's, Selena, Progres, PGF Urtica, WABCO, DeLaval, Citibank Handlowy.

Zasady przystępowania do egzaminów LCCI IQ

 • Osoby przystępujące do egzaminu powinny dokonać wpłaty za egzamin (w nieprzekraczalnym terminie) w kasie Uczelni (budynek Rektoratu, parter).
 • Po dokonaniu wpłaty nie ma możliwości zwrotu opłaty egzaminacyjnej.
 • Osobom nieobecnym na egzaminie nie przysługuje zwrot opłaty egzaminacyjnej.
 • Egzaminy oceniane są w centrali LCCI w Wielkiej Brytanii. Informacja o wynikach (ok. 6 do 10 tygodni po egzaminie) - w Centrum Egzaminacyjnym LCCI w Jarosławiu.
 • Egzamin rozpoczyna się punktualnie. Kandydaci zobowiązani są zgłosić się na egzamin 30 min. przed podaną godziną.
 • Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest okazanie dowodu tożsamości ze zdjęciem.

Kursy LCCI

Na kursy przygotowujące do egzaminów LCCI można zapisywać się do dnia 21 października, przesyłając zgłoszenie na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. (w treści e-maila podając: imię, nazwisko, adres zamieszkania, poziom  zaawansowania oraz kierunek i rok studiów).

Kontakt

mgr Aneta Kiper
Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza
ul. Pruchnicka 2, 37-500 Jarosław
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Egzaminy TELC

Ośrodek egzaminacyjny TELC

Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu (dawna Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Jarosławiu) posiada akredytację TELC na przeprowadzanie egzaminów językowych, które zostały opracowane w odniesieniu do skali biegłości językowej ujętej w [PL] Europejskim Systemie Opisu Kształcenia Językowego ([EN] Common European Framework of Reference for Languages / [DE] Referenzrahmen für das Sprachenlernen).

Egzaminatorzy TELC

  Imię i nazwisko Nr licencji
Egzaminatorzy TELC
z języka niemieckiego
doc. dr Maria Malinowska 1346595
mgr Krzysztof Markowski 1346591
mgr Katarzyna Wędrychowicz 1346589
Egzaminatorzy TELC
z języka angielskiego
mgr Katarzyna Bratko-Makaran 1340182
mgr Maciej Bratko-Makaran 1340183
mgr Anna Ciąpała 1346572
mgr Alicja Dołęgowska 7.019019.B
mgr Aneta Kiper 1341026
mgr Agnieszka Joniec 1341382
mgr Barbara Świątek 1340166
mgr Lilia Trubeha-Dudek 1346571

System egzaminów

TELC - The European Language Certificates - to system europejskich certyfikatów językowych, stworzony w oparciu o program ramowy Rady Europy: The European Framework of Reference Opracowaniem i przeprowadzaniem egzaminów językowych zajmuje się TELC GmbH we Frankfurcie nad Menem - organizacja z wieloletnim doświadczeniem w zakresie certyfikatów Certyfikaty TELC uwzględniają różne poziomy zaawansowania językowego od A1 do C1 wg skali Rady Europy i w chwili obecnej obejmują 10 języków europejskich: angielski, niemiecki, hiszpański, francuski, włoski, holenderski, portugalski, rosyjski, czeski i turecki Zaletą egzaminów TELC jest ich porównywalność na danym poziomie dzięki identycznej strukturze testów. Egzaminy obejmują tematykę z podstawowych dziedzin życia i są ukierunkowane na sprawdzanie umiejętności komunikowania się.

Uznawalność certyfikatów

Egzaminy TELC są uznawane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Urząd Służby Cywilnej. Obejmują tematykę z życia codziennego oraz zawodowego i ukierunkowane są na sprawdzenie umiejętności komunikowania się. Certyfikat TELC potwierdza znajomość języka obcego oraz spełnia wymagania dokumentowania znajomości języka obcego m. in. przez przewodników turystycznych i pilotów wycieczek.

Kursy TELC

Na kursy przygotowujące do egzaminów TELC można zapisywać się do dnia 21 października, przesyłając zgłoszenie na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. (w treści e-maila podając: imię, nazwisko, adres zamieszkania, poziom  zaawansowania oraz kierunek i rok studiów).

Zasady przystępowania do egzaminów TELC

Do egzaminów certyfikowanych TELC przeprowadzanych w Ośrodku Egzaminacyjnym PWSTE w Jarosławiu (dawnej PWSZ w Jarosławiu) może przystąpić każdy zainteresowany - również osoby spoza Uczelni.

Kontakt

mgr Maciej Bratko-Makaran
Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. B. Markiewicza
ul. Pruchnicka 2, 37-500 Jarosław
tel. 16 624 96 02
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript., Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Certyfikaty

Certyfikaty - zestow logo Logo Certyfikaty TELC Logo Certyfikaty LCCI Logo Certyfikaty ECDL Logo Certyfikaty Cisco Logo Certyfikaty CAD
 
 
 
Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu, ul. Czarnieckiego 16, 37-500 Jarosław