Україна    English (EN)    Español    Polski (PL)

Wydawnictwo

Roczniki naukowe

Rocznik naukowy - okładkaPodkarpackie Forum Filologiczne
seria: Literatura i kultura
Pod red. Lucyny Wille i Marii Malinowskiej

Jarosław 2011

 

 

 

Rocznik naukowy - okładkaPodkarpackie Forum Filologiczne
Seria: Literatura i Kultura
Pod red. Lucyny Wille i Marii Malinowskiej
Jarosław 2010

Spis treści (PDF - KB)

 

 

Oddajemy do rąk Czytelnika pierwszy numer rocznika Podkarpackie Forum Filologiczne, Seria: Literatura i Kultura, które ma na celu stworzenie ram formalnych dla prezentacji warsztatu badawczego naukowców z Podkarpacia, a także zaprzyjaźnionych i współpracujących z nami ośrodków z innych regionów.

Nasi Autorzy w przeważającej większości reprezentują filologie obce i chętnie piszą swoje prace w językach obcych, jednak zdecydowaliśmy się na publikację w języku polskim, gdyż chcemy ją uczynić dostępną dla możliwie szerokiego grona odbiorców. Ponadto uważamy, że popularyzowanie w Polsce wyników badań nad dorobkiem kulturowym innych narodów powinno stanowić istotne przesłanie dla rodzimych przedstawicieli filologii obcych.

W części pierwszej prezentujemy prace poświęcone literaturze polskiej, którym dodatkowej atrakcyjności przydaje fakt, że poruszają zagadnienia niezbyt często podejmowane w dyskusji naukowej.

Na część drugą składają się artykuły o literaturze anglosaskiej i niemieckojęzycznej, w dużym stopniu podejmujące kwestie nowatorskie, które mogą wzbudzić zainteresowanie Czytelnika, a badacza zachęcić do działania.

W części trzeciej zebrano teksty traktujące o rozmaitych fenomenach kultury, od komunikacji językowej, poprzez film i telewizję, po specyfikę metropolii.

Lucyna Wille i Maria Malinowska

 

Rocznik naukowy - okładkaPodkarpackie Forum Filologiczne
seria: Językoznawstwo
Pod red.Grzegorza A. Kleparskiego i Roberta Kiełtyki

Jarosław 2011

 

 

 

Rocznik naukowy - okładkaPodkarpackie Forum Filologiczne
Seria: Językoznawstwo
Pod red. Grzegorza A. Kleparskiego i Roberta Kiełtyki
Jarosław 2010

Spis treści (PDF - 68 KB)

 

 

Artykuły zamieszczone w niniejszym tomie prezentują dorobek językoznawców afiliowanych w ośrodkach naukowych na terenie Podkarpacia i reprezentujących różne dyscypliny filologiczne. Dorobek ten imponuje swą rozmaitością i bogactwem. Znalazły się tu bowiem prace z zakresu teorii i praktyki przekładu tekstów literackich, użytkowych oraz specjalistycznych, a także studia poruszające zagadnienie glottodydaktyki. Autorzy zgromadzonych w tomie studiów reprezentują różnorodne metodologie badań językoznawczych. Mimo niewątpliwej rozmaitości, a nawet bogactwa problemów szczegółowych, studia zebrane w niniejszym tomie posiadają wspólną płaszczyznę. Jest nią przekonanie o społecznym wymiarze funkcjonowania każdego języka.

Ze „Wstępu" Marek Stanisz

Certyfikaty

Certyfikaty - zestow logo Logo Certyfikaty TELC Logo Certyfikaty LCCI Logo Certyfikaty ECDL Logo Certyfikaty Cisco Logo Certyfikaty CAD
 
 
 
Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu, ul. Czarnieckiego 16, 37-500 Jarosław