Україна    English (EN)    Español    Polski (PL)

Nadchodzące wydarzenia

Konkurs Studenckich Kół Naukowych Instytutu Ochrony Zdrowia PWSTE w Jarosławiu pt. "Człowiek w ujęciu holistycznym"

Studenckie Koła Naukowe działające w Instytucie Ochrony Zdrowia PWSTE w Jarosławiu są pomysłodawcą i organizatorem konkursu pt. „Człowiek w ujęciu holistycznym".
Celem konkursu jest popularyzacja wiedzy z zakresu życia człowieka w ujęciu holistycznym oraz wyłonienie spośród nadesłanych prac tych, które w sposób najciekawszy i najbardziej kompleksowy ukazują tę problematykę z punktu widzenia studentów i uczniów. Przedmiotem rywalizacji jest napisany samodzielnie esej na temat: „Człowiek w ujęciu holistycznym". Komisja konkursowa wyłoni trzy najlepsze prace, które zostaną wyróżnione cennymi nagrodami rzeczowymi. Termin przyjmowania zgłoszeń upływa z dniem 29 lutego 2016 r.

Rozpatrywane będą prace autorskie, które nigdzie dotychczas nie były publikowane ani nagradzane. Ogólnopolski Konkurs adresowany jest do studentów wszystkich uczelni w kraju oraz uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Całokształtem prac związanych z przebiegiem Konkursu kieruje Kapituła wyłoniona spośród pracowników naukowych Instytutu Ochrony Zdrowia PWSTE w Jarosławiu.
Tak, więc wszystkim zainteresowanym nie pozostaje nic innego jak zgłosić się do udziału w tym wydarzeniu.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone podczas Uroczystej Gali w dniu 8 kwietnia 2016 r. podczas I Ogólnopolskiej Konferencji Studenckiej „Człowiek w ujęciu holistycznym", organizowanej przez Instytut Ochrony Zdrowia PWSTE w Jarosławiu.

 

ikona 
pobierz

Regulamin
(WORD - 37 KB)

 
ikona 
pobierz

Karta uczestnika Konkursu
(WORD - 39 KB)

Certyfikaty

Certyfikaty - zestow logo Logo Certyfikaty TELC Logo Certyfikaty LCCI Logo Certyfikaty ECDL Logo Certyfikaty Cisco Logo Certyfikaty CAD
 
 
 
Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu, ul. Czarnieckiego 16, 37-500 Jarosław