Україна    English (EN)    Español    Polski (PL)

Nadchodzące wydarzenia

Ogólnopolska Studencka Konferencja Naukowa „Człowiek w ujęciu holistycznym"

Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu oraz Instytut Ochrony Zdrowia PWSTE w Jarosławiu i Studenckie Koła Naukowe IOZ pragną zaprosić do wzięcia udziału w Ogólnopolskiej Studenckiej Konferencji Naukowej zatytułowanej „Człowiek w ujęciu holistycznym", która odbędzie się w dniu 8 kwietnia 2016 r. w Auli Czerwonej uczelnianej Biblioteki.

Przedmiotem rozważań pragniemy uczynić zagadnienia związane z różnymi dziedzinami nauki i jej wymiarami uwarunkowanymi rolą, jaką pełni w życiu współczesnego człowieka. Celem sympozjum jest wymiana poglądów i doświadczeń, a także podjęcie dyskusji i pogłębionej refleksji nad miejscem człowieka w świecie zarówno w wymiarze fizycznym, jak i głęboko duchowym - mistycznym.
Do wzięcia udziału w konferencji zapraszamy studentów pedagogiki, psychologii, pielęgniarstwa, pracy socjalnej, socjologii, filozofii i wszystkich zainteresowanych omawianą tematyką. W ramach konferencji – obok prezentacji wystąpień, referatów, doniesień z badań, wystaw, planujemy również przeprowadzić konkurs na esej pt. „Człowiek w ujęciu holistycznym".


W obrębie konferencji proponujemy następujące zagadnienia do dyskusji:

  • Życie człowieka w modelu holistycznym
  • Holistyczne podejście do potencjału ludzkiego
  • Zdrowie w ujęciu holistycznym
  • Kosmetologia w ujęciu holistycznym
  • Praca socjalna w ujęciu holistycznym
  • Planowana jest również sesja plakatowa

Zgłoszenia do udziału w Konferencji Naukowej:

Terminy:
• do 15 lutego 2016 roku – zgłoszenie udziału czynnego wraz ze streszczeniem artykułu
• do 30 kwietnia 2016 roku – przesłanie referatu do publikacji
Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

RADA NAUKOWA:

PRZEWODNICZĄCY: Prof. dr hab. Janusz Schabowski
CZŁONKOWIE:
Prof. zw. dr hab. Nikodem Grankowski
Prof. dr hab. Janusz Mierzwa
Prof. dr hab. Andrzej Rogalski
Prof. dr hab. Zygmunt Wnuk
Dr inż. Jarosław Noworól
Dr Marta Cebulak
Doc. dr Irena Brukwicka
Dr Anna Muzyczka
Dr Alicja Kłos
Mgr Barbara Bajger


KOMITET ORGANIZACYJNY

PRZEWODNICZĄCY: Łukasz Zieliński
CZŁONKOWIE:
Joanna Kuzniar
Magdalena Surman
Aneta Kurowska
Aneta Jendryka
Jolanta Drąg
Magdalena Lasek
Aneta Kurecka
Dominika Pinkowicz
Małgorzata Szykuła

Przewidywany program Konferencji:

9:30-10:00 - Rejestracja uczestników
10:00-11:30 - Otwarcie konferencji, powitanie członków, wystąpienia zaproszonych gości
11:30-12:00 - Przerwa kawowa
12:00-13:30 - Sesja I
13:30-14:30 - Przerwa na lunch
14:30-15:45 - II część obrad
15:45-16:00 - Podsumowane i zakończenie Konferencji


Publikacje:
Zapraszamy do przesyłania artykułów do monografii publikowanej za pośrednictwem Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu, których tematyka związana będzie z sesjami plenarnymi Konferencji.
Do opublikowania w monografii mogą zostać zakwalifikowane wyłącznie artykuły posiadające objętość od 20 tys. do 25 tys. znaków. O zatwierdzeniu referatu do publikacji w monografii decyduje Komitet Naukowy, po uzyskaniu pozytywnej recenzji.
Koszt publikacji: 60,00 zł za każdy nadesłany artykuł do monografii (opłata przesłana na konto zgodnie z podanymi terminami opłat, z dopiskiem „Imię i nazwisko autora, tytuł artykułu").
Prosimy o przygotowanie tekstów zgodnie z wymogami Konferencji (Załącznik nr 1 - Wytyczne dla autorów).
Pełne teksty artykułów prosimy przesłać pocztą elektroniczną na adres e-mail biura organizacyjnego konferencji: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

ikona 
pobierz

Wymogi techniczne dla autorów
(WORD - 29 KB)

 
ikona 
pobierz

Karta uczestnika konferencji
(WORD - 40 KB)

 

Certyfikaty

Certyfikaty - zestow logo Logo Certyfikaty TELC Logo Certyfikaty LCCI Logo Certyfikaty ECDL Logo Certyfikaty Cisco Logo Certyfikaty CAD
 
 
 
Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu, ul. Czarnieckiego 16, 37-500 Jarosław