Україна    English (EN)    Español    Polski (PL)

Nadchodzące wydarzenia

"Europa w kontekście zagrożeń współczesnego świata. Społeczeństwo, polityka, gospodarka, turystyka, administracja" - 25-26 kwietnia 2016 r.

Dyrekcja Instytutu Stosunków Międzynarodowych Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu oraz Stowarzyszenie „Instytut Polsko-Ukraiński w Jarosławiu" mają zaszczyt zaprosić do udziału w konferencji naukowej organizowanej pod patronatem JM Rektora PWSTE w Jarosławiu, doc. dra Krzysztofa Rejmana.
Temat sympozjum:„Europa w kontekście zagrożeń współczesnego świata. Społeczeństwo, polityka, gospodarka, turystyka, administracja".
Termin: 25-26 kwietnia 2016 r.
Miejsce obrad: Basznia Dolna

Sytuacja społeczna, polityczna i gospodarcza na świecie, w tym także procesy zachodzące w administracji wymagają podejmowania szeregu nowych działań przez państwa europejskie. Refleksji i badań naukowych wymagają między innymi takie problemy, jak:

  • sytuacja polityczna na świecie,
  • kryzys solidarności w Unii Europejskiej,
  • rosnący eurosceptycyzm,
  • zagrożenia gospodarcze,
  • rola prawa unijnego w prawidłowym funkcjonowaniu instytucji,
  • nasilająca się migracja,
  • zachwianie bezpieczeństwa w turystyce.

Podczas konferencji podjęta zostanie próba wskazania obecnych i przyszłych zagrożeń dla współczesnej Europy, w różnych wymiarach. Konferencja będzie płaszczyzną wymiany opinii i poglądów oraz prezentacji wyników badań na temat współczesnych problemów i wyzwań, które stoją przed europejskimi państwami.
Aktywny udział uczestników konferencji - reprezentantów środowiska naukowego, samorządowego, przedsiębiorców oraz przedstawicieli trzeciego sektora pozwoli, zdaniem organizatorów, na wszechstronne i wielopłaszczyznowe przedstawienie omawianej problematyki. Treść zaprezentowanych wystąpień, sformułowane wnioski oraz zaprezentowane przykłady dobrych praktyk, stanowić będą podstawę następujących po nich dyskusji, a następnie upowszechnione zostaną w formie opublikowanej monografii pokonferencyjnej.

Rada Programowa Konferencji
JM Rektor PWSTE w Jarosławiu, doc. dr Krzysztof Rejman
Prof. nadzw. dr hab. Wiktor Adamus
Prof. dr hab. Marek Barański
Prof. nadzw. dr. hab. Waldemar Martyn
Prof. nadzw. dr hab. Krystyna Trembicka
Prof. nadzw. dr hab. Wacław Wierzbieniec
Prof. nadzw. dr hab. Roman Fedan
Dr hab. Wioletta Kamińska
Dr Justyna Stecko
Dr Beata Petrecka
Dr Marek Wiśniewski
Dr Krzysztof Czubocha
Dr Andrzej Podkowski

Komitet Organizacyjny
Dr Krzysztof Czubocha
Dr Beata Petrecka
Mgr Urszula Pietrzyk
Dr Andrzej Podkowski
Dr Justyna Stecko
Dr Marek Wiśniewski

Konferencyjny formularz zgłoszeniowy zawierający temat i abstrakt referatu prosimy przesłać pocztą elektroniczną w terminie do 31.03.2016 roku, natomiast kompletny referat do dnia 17.04.2016 roku na adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. . Opłata konferencyjna wynosi 350 zł. Zawiera ona koszt wydrukowania publikacji, materiały konferencyjne, poczęstunek w trakcie obrad oraz koszt noclegu. Opłatę konferencyjną należy uiścić przelewem na konto bankowe PWSTE: 75 1500 1634 1216 3005 4488 0000. W tytule przelewu należy wpisać „Konferencja ISM Europa w kontekście zagrożeń współczesnego świata". Prosimy o dokonanie płatności za konferencję najpóźniej do dnia 30 marca 2016 roku.

Komitet Organizacyjny Konferencji

Dane kontaktowe:
Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu
Instytut Stosunków Międzynarodowych
Jarosław, ul. Pruchnicka 2
tel. (16) 624 96 22
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

ikona 
pobierz

Formularz zgłoszeniowy
(PDF - 28,5 KB)

 
ikona 
pobierz

Wymogi edytorskie
(PDF - 33,5 KB)

Certyfikaty

Certyfikaty - zestow logo Logo Certyfikaty TELC Logo Certyfikaty LCCI Logo Certyfikaty ECDL Logo Certyfikaty Cisco Logo Certyfikaty CAD
 
 
 
Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu, ul. Czarnieckiego 16, 37-500 Jarosław