Україна    English (EN)    Español    Polski (PL)

Nadchodzące wydarzenia

"WSPÓŁCZESNE ZAGROŻENIA BEZPIECZEŃSTWA PAŃSTWA" - KONFERENCJA Z PANELEM DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

Studenckie Koło Naukowe Bezpieczeństwa Wewnętrznego funkcjonujące w Instytucie Ekonomii i Zarządzania PWSTE w Jarosławiu wspólnie z Kołem Naukowym Studentów Wojskowej Akademii Technicznej „STRATEGIA" oraz Kołem Naukowym Studentów Ekonomii UKSW w Warszawie "Ceteris Paribus" zapraszają wszystkich chętnych, szczególnie uczniów szkół ponadgimnazjalnych do udziału w panelu studenckim konferencji poświęconej tematyce współczesnych zagrożeń bezpieczeństwa państwa.


 Opiekun Studenckiego Koła Naukowego Bezpieczeństwa Wewnętrznego
w Instytucie Ekonomii i Zarządzania PWSTE w Jarosławiu,
prof. nadzw. dr hab. inż. Zbigniew Ciekanowski

Opiekun Koła Naukowego Studentów Ekonomii UKSW w Warszawie "Ceteris Paribus",
dr Dariusz Filip

Opiekun Koła Naukowego Studentów Instytutu Organizacji i Zarządzania Wydziału Cybernetyki WAT „STRATEGIA",
mgr Wiesława Załoga

BIBLIOTEKA PWSTE W JAROSŁAWIU
AULA CZERWONA
14 kwietnia 2016 r.
godz. 11:00

Certyfikaty

Certyfikaty - zestow logo Logo Certyfikaty TELC Logo Certyfikaty LCCI Logo Certyfikaty ECDL Logo Certyfikaty Cisco Logo Certyfikaty CAD
 
 
 
Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu, ul. Czarnieckiego 16, 37-500 Jarosław